La crisi sanitària comporta una davallada en la generació de residus

En algunes fraccions, com el vidre, la caiguda és superior al 50%

La disminució de la contaminació no és només una de les bones notícies que ha portat l'alerta sanitària generada pel coronavirus. En aquest sentit, des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també informen que les mesures de restricció de l'activitat econòmica han comportat una disminució en la generació i recollida de residus. En alguns casos la caiguda és de gairebé la meitat.

Així, des de Medi Ambient atribueixen aquesta davallada al tancament d’ activitats comercials i els canvis dels hàbits de consum de les famílies, que impliquen una disminució dels residus generats, tant de les fraccions recollides selectivament com de la fracció rebuig.

Pel que fa a la gestió dels residus, cal recordar que el 19 de març es va publicar un decret que suposa la suspensió de l'activitat dels centres autoritzats de triatge de residus, una mesura que es va sumar a les establertes per fer front a la situació d’emergència sanitària. Tal com recorden des del ministeri, l’aturada temporal dels centres de triatge manuals s’emmarquen en les recomanacions internacionals per la gestió de residus en la situació d’emergència sanitària. En aquest sentit, els residus de la recollida selectiva que passaven per un centre de triatge manual prèviament a la seva valorització, com els envasos i el paper i cartró, no poden ser triats i per tant no es poden preparar per la seva valorització mitjançant reciclatge. Aquesta situació fa que temporalment, i per motius de seguretat sanitària, aquests residus s'estiguin transportant al Centre de tractament de residus (CTR). Malgrat aquesta situació, des de Medi Ambient fan una crida perquè les llars sense positius ni sospitosos de coronavirus continuïn fent les corresponents recollides selectives dels residus.

Des del ministeri concreten que les recollides selectives no són diàries, per aquest motiu, per poder fer una comparativa de les tendències de recollida abans i després de l’entrada en vigor del tancament de les plantes de triatge, es compara la mitjana de les quantitats recollides des de principis d’any fins al dia 19 de març amb la mitjana de les quantitats rebudes del 20 al 25 de març. Així, la quantitat de residus d’ envasos barrejats que han estat rebuts al Centre de tractament de residus des del 20 de març ha estat de 24.960 quilograms, una xifra que representa una disminució del 46% respecte a la mitjana de les quantitats rebudes al centre de triatge d’envasos abans de l’entrada en vigor de les mesures excepcionals en matèria de gestió de residus.

Pel que fa a la quantitat de residus de paper i cartró rebuts al CTR des del 20 de març ha estat de 36.500 tones, amb una disminució del 49% respecte a la mitjana dels volums rebuts al centre de triatge de paper i cartró abans de l'entrada en vigor de l'aturada d'activitat dels centres de triatge.

Les disminucions de les quantitats de residus també es registren en altres recollides selectives com la del vidre i la de la matèria orgànica que fan grans productors, residus que no passen prèviament per un centre de triatge. Concretament es registren unes disminucions del 64% pel vidre i del 47% per la matèria orgànica, comparant les mitjanes abans i després del 20 de març. Aquestes disminucions, assenyalen des de Medi Ambient, estan directament relacionades amb el cessament de les activitats de bars i restaurants.

Finalment pel que fa a la recollida de la fracció ' rebuig' dels residus domèstics es registra una davallada del 26%, comparant les mitjanes abans i després del 20 de març.

El ministeri destaca que s’estudiarà l’evolució de les recollides selectives mitjançant el seguiment de les quantitats rebudes i les tendències de totes les fraccions de residus. Aquest seguiment permetrà, en cas que sigui necessària, la implementació de campanyes d’informació i sensibilització de la població. En aquest sentit, reiteren la crida a què es continuï fent recollida selectiva.