Publicitat
Publicitat

El 2014 es tanca amb un 0,8% més d'assalariats

El salari mitjà total és de 2.855,79 euros, és a dir, el 2014 finalitza amb un 15,5% més que al 2013

El nombre d'assalariats del mes de desembre és 37.878, el que suposa un augment del 2,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. Així ho ha fet públic aquest dijous el Departament d'Estadística en una nota en què assenyala que el 2014 ha finalitzat amb una mitjana d'assalariats de 35.331, amb una variació del 0,8% respecte a l'any anterior.

El Departament d'Estadística ha destacat les variacions a la baixa que presenten alguns sectors com les llars que ocupen personal domèstic, amb el 7%. El sector de producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua també manté una variació a la baixa del 4,4%, i l'hoteleria del 0,9%. En canvi, presenten augments significatius del nombre d'assalariats, el sector financer, amb un 10,1%, el d'activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 8,8% i el de venda i reparació de vehicles a motor, amb un 6,9%.

Quant a la massa salarial del 2014, és de 108,17 milions d'euros, el que suposa un augment del 18% respecte a l'any 2013. Aquest mes destaquen les variacions negatives del sector de la construcció, amb el 6,8%, les llars que ocupen personal domèstic baixen amb el 2,3%, i l'hoteleria amb el 0,6%. En canvi, els sectors que destaquen per una variació anual positiva són sistema financer, amb el 171,8%, activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb el 17,2%, i transports i comunicacions i venda i reparació de vehicles de motor, ambdós amb el 11%. D'acord amb els últims dotze mesos, la massa salarial és de 870,47 milions d'euros amb una variació respecte a l'any 2013 del 3,6%.

Pel que fa al salari mitjà total, és de 2.855,79 euros, és a dir, el 2014 finalitza amb un 15,5% més que al 2013. Aquest augment és conseqüència, principalment, de la variació positiva de tres sectors: sistema financer, amb el 147%, transports i comunicació, amb el 7,8%, i activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb el 7,7%. Per contra, presenten una variació anual negativa els sectors construcció, amb un 6,9% i activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, amb un 2,1%. D'acord amb les dades dels dotze últims mesos, el salari mitjà s'ha situat en els 2.053,16 euros, amb una variació del 2,7% respecte al salari mitjà del 2013, que va ser de 1.996,62 euros.