El ‘The Wire’ andorrà

Creix en els darrers anys el nombre de línies telefòniques interceptades per la policia per demanda de la Batllia

Una resposta legislativa, a pregunta del parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny, ha posat al descobert la quantitat d’escoltes telefòniques realitzades els darrers anys. El procediment d’intercepció legal de qualsevol comunicació s’inicia per mitjà de dos oficis d’igual contingut de la Batllia. Un d’ells és per al Servei de Policia i l’altre per Andorra Telecom. Així, lluny de l’espectacularitat i de la facilitat amb què es produïen les punxades de les línies telefòniques a la sèrie televisiva creada per David Simon i ambientada a Baltimore, en aquest racó del Pirineu el procediment per aconseguir-les és més feixuc. Segons exposa la resposta publicada al Butlletí del Consell General, és únicament a través d’aquests oficis de la Batllia que es realitzen les tasques designades en el mateix ofici relacionades amb la intercepció de les comunicacions.

Des de l’any 2006, els oficis rebuts i tractats de la Batllia en relació a intercepció de les comunicacions han anat variant, amb un pic el 2012, amb 121 línies interceptades, i una activitat que ha anat creixent en els darrers quatre anys. De fet, si al 2017 només van ser quatre línies interceptades, fins a final d’agost d’aquest 2020 ja se’n comptaven 37.

La resposta deixa clar que les actuacions efectuades per Andorra Telecom i el Servei de Policia es limiten “única i exclusivament” a aquelles sol·licitades per un batlle a través dels oficis de Batllia i d’acord amb el què estableix el Codi de procediment penal.

Padreny pregunta pels perfils de persones, físiques o jurídiques, o entitats, que han sigut objecte de la intercepció de les comunicacions. Però la resposta genèrica no admet ni tan sols l’acostament imaginari a algun dels perfils dels suburbis de l’escenari creat per Simon. La resposta és, simplement, “han estat objecte d’intercepció de comunicacions aquelles persones físiques o jurídiques per les quals el batlle ha emès un manament judicial en virtut del que preveu l’article 87 del Codi de procediment penal”.

Finalment, i per alleugiment d’alguns, les dades enregistrades s’eliminen de conformitat amb el procediment establert al Codi. És a dir, quan ho determini l’autoritat judicial i fins a la resolució o sobreseïment del cas.