Tot el que has de saber del veto als cotxes i les motos contaminants a Barcelona

La zona de baixes emissions funciona de dilluns a divendres i les multes seran de fins a 1.800 euros

El 2 de gener del 2020, Barcelona i quatre municipis més de l'entorn van començar a aplicar per primer cop una restricció de trànsit permanent a alguns vehicles. Dimarts 15 de setembre entra en vigor el règim sancionador de la zona de baixes emissions.

Aquestes són les noves regles de joc per als cotxes i motos a la zona de baixes emissions:

Què és la zona de baixes emissions i fins on arriba?

La zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona és una àrea de 95 quilòmetres quadrats que engloba la ciutat de Barcelona –delimitada per les rondes, que queden exemptes de restriccions– i que inclou part dels municipis pròxims de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs. La superfície equival a 20 cops l'àrea de baixes emissions pionera que havia posat en marxa Madrid, Madrid Central.

Tot el que se sap fins ara del veto als cotxes contaminants a Barcelona

Quins vehicles no poden circular per la ZBE?

Queden vetats tots els vehicles –turismes, motocicletes, ciclomotors i vehicles lleugers de tres i quatre rodes– que no tinguin l'etiqueta ambiental de la direcció general de Trànsit (DGT). A grans trets, són els vehicles de benzina anteriors a l'any 2000 i els dièsel previs al 2006. Els que tinguin distintiu és recomanable que el portin per evitar que els aturi la Guàrdia Urbana, però no obligatori.

Quan i com funciona?

La prohibició de circular anirà de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Els festius i caps de setmana s'aixecaran les restriccions per a tots els vehicles. Finalment, va quedar descartada l'opció d'aixecar restriccions els divendres a la tarda per facilitar les sortides del cap de setmana.

Hi ha excepcions?

Els comuns van acceptar una   moratòria social  proposada per ERC perquè les persones amb uns ingressos inferiors a l'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) més el 10% –és a dir uns 8.000 euros anuals– que necessiten el vehicle per treballar tinguin un any de moratòria per adaptar-se a la restricció. Es calculava que la mesura afectaria uns 2.000 vehicles, segons ha detallat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia. Durant la crisi del covid-19, es va decidir baixar   el llindar a partir del qual els autònoms amb rendes baixes poden acollir-se a la moratòria, que passa d’1,1 vegades l'  PREM a 2 vegades. 

També es va optar per allargar les moratòries    per a furgonetes (fins a l'abril del 2021), camions (fins al juliol del 2021) i autobusos i autocars (fins a l'1 de gener del 2022).

-Què passa amb les ambulàncies i els serveis d'emergències?

Les ambulàncies, els vehicles de mobilitat reduïda i els de serveis funeraris estan exempts de complir la nova normativa.

-Què passa si tinc una urgència i el meu cotxe no pot circular?

Cada conductor té fins a 10 autoritzacions anuals per saltar-se el veto. Prèvia sol·licitud a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), podrà agafar el vehicle i circular-hi fins a 10 dies cada any. Cada   autorització diària té un cost de 2 euros  i hi ha bonificacions per a les rendes baixes.

-Com s'hauran de demanar les autoritzacions puntuals?

S'ha creat el   registre metropolità, que ja permet iniciar els tràmits per inscriure vehicles que no tenen etiqueta o que duen matrícula estrangera perquè, un cop en marxa les restriccions, es puguin sol·licitar els permisos puntuals de dia per circular. 

-Quins altres tipus d'excepcions i d'autoritzacions es poden demanar?

En poden demanar els vehicles de transport de persones amb mobilitat reduïda i els vehicles de serveis (mèdics, funeraris, d'emergències, cossos de seguretat, bombers i protecció civil). També poden sol·licitar autoritzacions d'activitats temporals en dies esporàdics vehicles d'obres o que hagin d'ocupar la via pública per algun motiu. En el cas dels vehicles amb matrícula estrangera, els que tinguin dret a circular han de sol·licitar un certificat que equival a l'etiqueta ambiental i que costa 5 euros. La validesa del certificat és de dos anys.

-De quin import seran les multes per als infractors?

Saltar-se les restriccions comportarà una sanció a partir del 15 de setembre 2020.

Les multes seran d'entre 100 i 499 euros les lleus, d'entre 500 i 1.000 les greus i les molt greus arribaran a 1.800 euros. L'import variarà depenent de si l'infractor va amb motocicleta (una sanció més baixa) o bé amb un camió, i també s'encariran si el dia que es detecta l'incompliment és en un episodi declarat en què els nivells de contaminació superen els límits.

La reincidència en la infracció comportarà un recàrrec extra del 30% en la multa. Un cop s'enxampi un vehicle saltant-se la restricció, es donarà 90 minuts al conductor per abandonar la zona de baixes emissions abans d'exposar-se a una altra sanció.

- Com ho gestiona el Govern d'Andorra? 

Govern ha aprovat la creació d’una tarifa de 5,80 euros per a la inscripció de vehicles andorrans al registre i 2,40 euros per a cada autorització diària per aquells vehicles que no compleixin els requisits i limitat a un total de deu viatges anuals. Aquestes tarifes s'han vist incrementades en 0,80 i 0,40 euros, respectivament, respecte als preus marcats a Barcelona, amb la intenció de cobrir els costos d’inscripció dels vehicles i transferència dels pagaments a l’AMB.

Per tant, en cas que compleixin les condicions marcades per l’AMB, els vehicles entraran positivament dins del registre i obtindran una  autorització  per circular per la ZBE durant dos anys. Amb tot, cal recordar que els vehicles que no compleixin els requisits podran circular per la zona sense cap tipus de restriccions tots els dissabtes i diumenges de l’any.

Més de 5.000 vehicles andorrans ja s'han registrat.