TELECOMUNICACIONS

El primer país que jubila l’ADSL

Andorra ha procedit a l’apagada de l’ADSL després de fer arribar la fibra òptica al 100% de les llars

En matèria de telecomunicacions, Andorra ja va ser pionera el 2007 amb la implantació de la televisió digital terrestre i la desconnexió de la televisió analògica. Ara, gràcies a les seves petites dimensions, ha tornat a ser capdavantera en el pas de la xarxa ADSL a la fibra òptica per a l’accés a internet. Al mes de novembre Andorra Telecom va dur a terme l’apagada de l’ADSL, un cop completada la instal·lació de la nova xarxa de fibra a tot el territori. Des de la companyia -l’únic operador de telecomunicacions d’Andorra i amb capital 100% públic- asseguren que, amb aquest pas, Andorra s’ha convertit en el primer país que desconnecta de manera global tota una xarxa ADSL (acrònim de l’anglès asymmetric digital subscriber line ).

El desplegament de la xarxa de fibra òptica a Andorra es va iniciar el 2008, i els treballs, tal com destaca el director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, es van fer amb molta rapidesa, cosa que es demostra pel fet que a finals del 2009 la xarxa ja arribava al 83% de les llars del país, i el 2012 ja se’n va completar el 100%. Andorra és un país amb una població bastant fragmentada. Hi ha un nucli amb una concentració important que es pot xifrar en uns 35.000 habitants i la resta -fins als 68.000 habitants totals- està distribuïda en nuclis més petits. D’altra banda, cal tenir en compte les segones residències i els hotels. Per tant, Nadal assegura que assolir un percentatge de penetració de la fibra òptica del 100% “ha suposat un repte important” que, segons els objectius de la Unió Europea, estava fixat per al 2020. La inversió feta des del 2008 per aconseguir una velocitat d’accés a internet de 100 MBps ascendeix a 74 milions d’euros. Actualment el nombre d’abonats a la fibra òptica ascendeix a 27.500, i, a més d’internet, el servei també ofereix paquets amb telefonia fixa i televisió.

Estalvi de 200.000 euros

El motiu pel qual no s’ha optat per mantenir les dues xarxes és de caire econòmic. De fet, la companyia ha xifrat en més de 200.000 euros anuals el cost en manteniment de maquinària que s’estalviarà. A més, la nova xarxa és més eficient, més moderna, més respectuosa amb el medi ambient i ofereix una millora en el servei, amb més amplada de banda (fins a 100 MBps) i més volum de dades, televisió d’alta definició i serveis interactius, a banda de poder integrar les novetats que en els pròxims anys la innovació tecnològica en telecomunicacions proposi. En canvi, els països de l’entorn mantindran encara durant molts anys l’ADSL en actiu per l’elevat cost que suposa als operadors desplegar la fibra òptica arreu de tot el territori.

Per tot plegat, tot i no haver sigut una decisió fàcil, el director d’Andorra Telecom considera, després de 7 anys, que fer el desplegament total de fibra òptica ha sigut encertat i responsable, tant per a la companyia com per al país.

Millores en les tarifes

El 3 de novembre es va fer efectiva l’apagada de la xarxa ADSL amb la desconnexió dels servidors i de la central que s’ocupava de donar servei a aquests usuaris. Un cop traspassats tots els clients d’ADSL a la fibra òptica, el repte següent és millorar les tarifes de fibra òptica a través del que s’anomena 4play, és a dir, oferir descomptes en la tarifa de telefonia mòbil als usuaris que ja disposin d’un paquet de telefonia fixa, televisió i internet. A més, durant el 2015 també està prevista la millora del cost del gigabyte suplementari.

Actualment els usuaris d’Andorra consumeixen una mitjana de 25 GB mensuals de trànsit internacional, molt pròxim al consum mitjà de Corea del Sud, on la penetració de fibra òptica també és important i el trànsit mensual mitjà és de 33 GB.

Un altre dels projectes que Andorra Telecom impulsarà ben aviat és el traspàs de totes les línies de telefonia fixa a la xarxa de fibra òptica, per també poder desconnectar les centrals de telefonia de coure, una tecnologia obsoleta i que representa un cost important. L’objectiu és, doncs, que el desplegament total de la fibra òptica culmini el 2016 amb l’apagada del coure.

D’altra banda, el fet d’haver deixat de donar servei d’ADSL també permetrà centrar esforços a millorar les prestacions que ofereix la fibra òptica. L’objectiu, segons el director d’Andorra Telecom, és poder oferir una velocitat de connexió a internet d’1 GBps a totes les llars abans del 2020, una velocitat que, a hores d’ara, ja hi ha empreses que tenen.

Durant el 2015 està previst augmentar la connectivitat internacional establint una tercera connexió amb Espanya i una segona amb França, de manera que si bé actualment la capacitat de les connexions internacionals és de 6.000 MBps, amb aquestes noves inversions es podrà més que quadruplicar, i fer el salt fins a més de 25.000 MBps.

Finalment, en matèria de telefonia mòbil, aquesta tardor s’ha començat a desplegar el 4G, que permet connexions a internet comparables amb les de la fibra òptica, amb una velocitat de 50 MBps. Actualment a Andorra la cobertura 2G, que permet fer trucades, arriba al 95% del territori i el 3G abasta el 70% del país.