Marca Andorra

El Govern subvencionarà el 50% dels treballs per al projecte Marca Andorra

Se signarà un conveni de col·laboració amb la Confederació Empresarial Andorrana

La Marca Andorra es presenta en societat

L'empresa Bloom s'ocuparà de posar en valor les seves virtuts i de situar-les en el context internacional

La Marca Andorra constitueix la taula de treball

Està formada per dotze representants del sector públic i del privat