exàmens de català

El Govern considera bo el nombre d'aprovats en el català

Marina defensa que el percentatge d'aptes als exàmens oficials és elevat i similar a d'altres anys

Malestar pel nombre de suspesos als exàmens de català

Alguns alumnes consideren que el nivell exigit és massa elevat

Prop del 70% dels estudiants superen els exàmens oficials de llengua catalana

Durant el mes de gener es van inscriure 420 als cursos gratuïts