Setúria

Festa del reconeixement de la tasca del ramaders

La benedicció del bestiar simbolitza l’inici de la temporada de pastures