Andorra compta amb 515 efectius de policia, bombers i cos penitenciari

El ministre Xavier Espot dona a conèixer les dades que ha recollit el departament d'Estadística del Govern

Segons les dades del departament d'Estadística del Govern que ha donat a conèixer aquest dimecres el ministre Xavier Espot en la roda de premsa posterior al consell del ministres, a 31 de desembre del 2017, hi ha un total de 310 efectius policials al Principat d’Andorra, amb una variació anual del 7,6% (288 efectius). A la mateixa data de referència, hi havia 70 efectius penitenciaris (els mateixos que l’any anterior) i 135 efectius dels bombers (2 menys que el 2016).

Pel que fa als efectius policials, 217 formen part del personal policíac, 60 són personal administratiu/tècnic i 33 són alumnes. El 78,7% dels efectius policials són homes i el 21,3% restant són dones, tot i que aquesta proporció varia sensiblement segons la tipologia de funcions. El rati d’efectius policials per cada 100.000 habitants se situa en 297, el que suposa una disminució del 2,3% en relació a l’any 2016.

Quant als efectius penitenciaris, 61 formen part del personal penitenciari i 9 corresponen a personal administratiu/tècnic. El 84,3% dels efectius penitenciaris són homes i el 15,7% restant són dones. El rati d’efectius penitenciaris se situa en 94 per cada 100.000 habitants, és a dir, que disminueix el 2,3% respecte a l’any anterior. Per últim, els 135 efectius dels bombers es distribueixen en 118 del Cos de Bombers (CPEIS) i 17 són administratius o tècnics. Únicament el 9,6% dels efectius dels bombers són dones respecte al 90,4% d’homes. El rati d’efectius dels bombers és de 181 per cada 100.000 habitants, el que suposa una variació negativa del -3,7% comparat amb l’any 2016