Concedides les primeres beques Pere Canturri i Manuel Mas

El Centre d’Estudis Històrics i Polítics les ha atorgat a dos estudiants de les universitats de Lleida i Pompeu Fabra, que elaboraran treballs sobre Andorra

Una de les primeres accions del nou Centre d’Estudis Històrics i Polítics (CEHIP) de l’Institut d’Estudis Andorrans ha estat la creació de dues beques adreçades a estudiants universitaris, d’història i de ciències polítiques. La primera edició de les beques Pere Canturri, de recerca històrica, i Manuel Mas, d’estudis històrics, ha culminat ja el procés de selecció. D’entre els cinc candidats presentats, la beca Pere Canturri ha estat concedia a Núria Preixens, estudiant de la Universitat de Lleida, i la Manuel Mas a Roger Padreny, de la Universitat Pompeu Fabra.

El projecte de Núria Preixens que ha estat becat és el 'Repertori cronològic dels càrrecs institucionals andorrans', una recerca que té com a objectiu establir una relació nominal de les persones que van ocupar els diversos càrrecs de representació política i judicial d’Andorra durant l’edat mitjana: veguers, batlles, cònsols o consellers, entre d'altres. 

Roger Padreny, per la seva banda, treballarà en un projecte denominat 'Redefinint els rols polítics i privats en la transformació urbana i socioeconòmica', que consisteix en una anàlisi dels mecanismes de gestió dins de l’anomenat 'estat relacional', on interactuen entitats públiques i privades. L’estudi se centrarà en el cas del Pla estratègic de turisme. 

Cal recordar que des del Centre d’Estudis Històrics i Polítics es farà el seguiment dels treballs i un cop hagin estat presentats se’n farà la difusió publica.