A L'ANDORRANA

FOC I LLOC

L'impost tradicional per gravar la residència en el territori d'una parròquia

El 'foc i lloc' és un impost tradicional andorrà establert pels comuns (l'equivalent als ajuntaments a Catalunya) que grava el fet de residir en el territori d'una parròquia (municipi) i que paguen tots els residents al Principat que tenen entre 18 i 65 anys. La primera part de l'expressió, 'foc', es refereix a una casa pairal tradicional habitada, mentre que 'lloc' fa referència a un impost que taxa la casa com a lloc de residència. Cada administració local estableix l'import i, per tant, hi ha diferències substancials entre les parròquies, ja que el tribut pot oscil·lar entre els 50 i els 120 euros depenent del lloc de residència. El 'foc i lloc' seria l'equivalent a l'impost de la contribució dels municipis catalans.

A part d'aquesta taxa, els comuns també tenen la potestat tributària en els impostos sobre la propietat immobiliària, sobre els rendiments arrendataris, sobre la radicació d'activitats comercials i en l'impost sobre la construcció. Com a curiositat, un altre impost tradicional de caràcter local que ja no s'aplica és l''estrany', que pagaven tots els estrangers propietaris de pisos o apartaments sense residència principal a la parròquia.