Cultura 05/12/2020

La Biblioteca Nacional sobrepassa per primer cop les dues mil consultes el 2019

En canvi, el préstec i la reprografia pateix un descens, i els responsables es mostren crítics amb l'oferta en línia

Ana
3 min
Les noves instal·lacions de la Biblioteca Nacional a l'hotel Rosaleda. / SFG

EncampLa Biblioteca Nacional va sobrepassar per primer cop les dues mil consultes el 2019, segons es desprèn del resum estadístic de l'any passat publicat al número 23 de la revista Ex-libris i fet públic aquesta setmana. En concret, al llarg del 2019 es van rebre un total de 2.018 consultes, corresponents a la suma de les rebudes a distància i de les fetes presencialment, i s’ha mantingut d’aquesta manera la tendència a l’alça. Els dos anys anteriors, el 2018 i el 2017, s'havia arribat a les 1.841 i 1.986, respectivament, fregant la xifra que finalment s'ha assolit el 2019. El material més consultat ha estat l’hemerogràfic, tant d’actualitat com de caràcter històric, seguit de documents bibliogràfics al voltant de l’economia i el dret, i la geografia i la història.

En canvi, el nombre de préstecs va patir un lleuger descens; d’una banda, per la retirada de nombrosos materials d’aquest servei, amb l'objectiu de garantir-ne la conservació i preservació, i, d’altra banda, per l’augment de les consultes in situ. Les matèries més prestades van ser l’economia i dret, geografia i història, i llengua i literatura. El 2019 un total de 24 persones van sol·licitar el carnet de préstec de documents, un nombre menor que anys anteriors. Pel que fa a la reprografia, al llarg del 2019 van dur-se a terme un total de 2.787 reproduccions, tant en format paper com digital. Tot i que la davallada respecte al 2018 fou important, cal tenir en compte que aquesta xifra representa la mitjana habitual del servei d’anys anteriors.

Matèries més consultades. / EX-LIBRIS
Nombre d'usuaris amb carnet de préstec. / EX-LIBRIS

Quant al web de la Biblioteca Nacional, el recull estadístic del 2019 detalla que es van registrar un total de 1.935 sessions obertes, durant les quals es van visitar 3.197 pàgines. "Si comparem amb els anys anteriors, observem una disminució de la consulta evident. El seu disseny estàtic i poc funcional –s'afirma– fa que la majoria d’usuaris es dirigeixin directament als treballadors del centre per fer determinades consultes, cosa que encareix les partides destinades a recursos humans i eines de difusió". La major part dels visitants (85%) van interessar-se per la pàgina principal, on s’informa dels trets generals de la institució i es dona pas a la resta de seccions. Les estadístiques indiquen que les seccions més consultades són les que parlen del fons (4,5%), el dipòsit legal (3,5%), i l’ISBN (1,3%).

Més de 1.500 documents nous a la col·lecció

Pel que fa referència a la col·lecció en xifres, al llarg del 2019 van incorporar-se al fons un total de 1.596 documents de caràcter monogràfic, dels quals un 42,60% provenien del Servei de dipòsit legal. El mateix percentatge provenia de donatius, seguit d’un 7,85% procedent de compres. El 2019 van ingressar un nombre "molt baix" de documents audiovisuals, la major part dels quals procedien del Servei de dipòsit legal i de donatius. Pel que fa als recursos electrònics, per primer cop els que van entrar a través del Servei de dipòsit legal i els que es van incorporar al fons a partir de recerques es van equiparar, cosa que indica que els editors de materials digitals estan "molt més informats i conscienciats" sobre l’obligatorietat de dipositar els materials que produeixen independentment del seu suport.

Procedència del material ingressat de caràcter monogràfic. / EX-LIBRIS

Per últim, cal destacar que el nombre de Dipòsits legals sol·licitats al llarg del 2019 va ser de 686, xifra que suposà un augment lleugerament superior al de l’any anterior, i que donava continuïtat a la tendència a l’alça des de feia quatre anys, mentre que el nivell d’acompliment assolit el 2019 fou d’un 78,71%. El nombre total de codis ISBN sol·licitats el 2019 fou de 108, xifra lleugerament inferior a la d’anys anteriors però que es mantenia en la mitjana anual.

stats