Canillo és el comú més a prop del límit d'endeutament

També és la corporació que augmenta més la despesa de funcionament

El Tribunal de Comptes ha donat a conèixer els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal per a l’exercici 2018 amb l’objectiu que l’administració general i els comuns els considerin en l’elaboració i seguiment dels seus pressupostos. El comú que està més a prop del límit d’endeutament és Canillo amb un 180 per cent, seguit de Sant Julià de Lòria (171 per cent) i d’Ordino (170 per cent).

Cal recordar que el màxim és del 200 per cent de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys, d’acord amb la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, coneguda popularment com la Regla d’Or. Aquest límit va ser assolit l’any 2016 per Sant Julià de Lòria. Pel que fa a l’objectiu de deute de l’administració general es preveu que arribi al 36,9 per cent, molt per sota del màxim (un 43,3 per cent del PIB).

En l’apartat de l’objectiu de despesa corrent o de funcionament, tots els comuns estan en positiu després que per a l’exercici 2017, Ordino (-2,7 per cent) i Sant Julià de Lòria (-1,3 per cent) estiguessin en negatiu. La despesa corrent en el pressupost d’una institució és la que aplega, bàsicament, les nòmines dels treballadors i les compres de béns i serveis.

L’objectiu de despesa corrent més elevat per a l’any vinent és  el del comú de Canillo amb un 6,0 per cent, seguit d’Andorra la Vella amb un 3,0 per cent i d’Encamp amb un 2,5 per cent. Ordino i Sant Julià de Lòria han tornat als percentatges positius amb un 1,3 per cent i un 1 per cent respectivament. El de la parròquia laurediana és el percentatge més baix. L’administració general, per la seva part, té fixat un objectiu de despesa corrent del 3,3 per cent amb un objectiu de despesa permesa de 450 milions d’euros.

El Tribunal de Comptes recorda en el seu edicte que els límits d’endeutament, de despesa màxima permesa, de variació de despesa corrent o de funcionament, així com de limitació de pes de la imposició directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’administració general i dels comuns establerts per la Llei s’hauran de complir al final del primer mandat en què sigui d’aplicació el text legal.