Edictes del BOPA per localitzar quatre membres d'una família aristocràtica espanyola

Es notifica una petició en matèria d'intercanvi d'informació fiscal als Domecq Solís i, entre ells, a l'esposa d'un exministre i actual comissari europeu

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica aquest dimecres edictes  del Govern per localitzar quatre membres de una familia de l'aristocràcia espanyola, els Domecq Solís, per notificar-los una petició en  matèria d’intercanvi d’informació fiscal. Els edictes, signats pel ministre de Finances, Jordi Cinca, fan referència a Cecília, Matilde, Rafael i Micaela Domecq, esposa de l'exministre espanyol d'Agricultura i actual comissari europeu d'Energia, Miguel Arias Cañete.

Tots quatre disposen, segons els edictes, de deu dies hàbils per a posar-se en contacte amb la secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals del ministeri de Finances. Si no ho han fet en aquest termini, la notificació s’entendrà com a practicada a tots els efectes legals des de l’endemà del venciment.  

El nom de la família Domecq Solís, originària d'Andalusia, va sortir en els 'Papers de Panamà' i és objecte d'una investigació per part de l'Hisenda espanyola en relació amb una empresa radicada en aquell país de l'Amèrica Central.

Etiquetes