Fins a 3.647 sol·licituds d’inversió estrangera en sis anys

La previsió inicial declarada ha estat de 589 milions

Entre el 2012 i el 2017 s’han registrat un total de 3.647 sol·licituds d’inversió estrangera, de les quals, 3.481 han estat favorables, és a dir, el 95,4%; 62 han estat denegades (1,7%) i 104, és a dir, el 2,9%, han estat denegades. Cal destacar que hi ha hagut un ritme creixent del nombre de sol·licituds presentades així, cal destacar que el 2017 van ser 774 front les 497 que es van rebre el 2013. Així es desprèn de les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d’Estadística.

Així, l’any en què hi va haver més sol·licituds en el període comprès entre el 2012 i el 2017 va ser el 2016, amb 810, una xifra important si es compara amb la del 2012, quan n’hi va haver 139.

Quant a la inversió inicial declarada, també ha experimentat un increment important. Així, el 2012 era de 14,8 milions, mentre que el 2016 es va registrar la xifra més alta, 172 milions. Cal destacar que al 2017 es va donar la segona xifra més alta, 141 milions. En total en el període 2012-2017 el total d’inversió inicial declarada ha estat de 589 milions, 527 dels quals han estat de sol·licituds favorables.

Per àmbit econòmic cal destacar que de les 3.647 sol·licituds registrades en els sis anys el 44,3% era de la prestació de serveis i un altre (32,9%) de comercialització, venda al detall i a l’engròs. Pel que fa a la inversió declarada, el 34,1% corresponia a prestació de serveis (201 milions).

Una altra dada facilitada en aquestes xifres fetes públiques aquest dilluns pel departament d’Estadística del Govern en el marc del pla 2018-2021, és la que fa referència a les sol·licituds formalitzades, és a dir, les que s’han inscrit davant notari. Ha estat 2.813 amb un volum d’inversió de 361 milions. El 45,3% d’aquesta formalitzacions són de l’àmbit dels serveis, que també suposa el 26,5% de la inversió inicial.

Arran d’aquesta inversió estrangera s’han creat 1.459 establiments i han estat adquirits 365 i s’han creat 1.390 llocs de treball.