Fitch Ratings referma la millora del ràting d’Andorra

L'agència que valora el deute sobirà continua advertint del risc que suposa el pes del sector financer en l'economia del país

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha refermat el ràting d’Andorra en BBB+ i perspectiva estable. D'aquesta manera, els avaluadors han confirmat la millora de la darrera avaluació de l'agost passat, i han tingut en compte l’acceleració que s’està duent des del Principat en l'alineació amb els estàndards internacionals de regulació financera i de transparència fiscal. L’agència ha destacat la retirada/sortida d’Andorra de la llista de la UE de jurisdiccions fiscals no cooperatives.

En la vuitena avaluació de Fitch, l’agència valora la reducció del deute sobirà del Principat així com l’equilibri de les finances públiques i el creixement moderat del PIB, tot i que preveu que augmenti per sota dels països de l'entorn. També remarca que s’ha produït una millora de la flexibilitat del finançament i destaca que l'emissió de bons de deute públic estigui substituint el finançament bancari. A més, els avaluadors preveuen estabilitat en el deute durant els pròxims dos anys basant-se en les finances equilibrades de l’Administració, uns superàvits sostinguts i un creixement moderat del PIB.

En la nota publicada l'agència que valora el deute sobirà continua insistint que l'alt pes del sistema financer en l’economia és un risc i que la manca d’un prestador d’última instància restringeix les opcions davant de situacions de crisi i augmenta els riscos del sector bancari. Avisa que un augment de l’endeutament del Govern o un deteriorament de la solvència dels grans bancs andorrans podrien comportar l’empitjorament dels ràtings del país.

Així mateix, Fitch Ratings assenyala alguns factors que podrien portar a un augment del ràting en futures avaluacions, com la reducció del risc de passius contingents del sector bancari, la millora de la qualitat i la freqüència de les dades disponibles, disminucions contínues del deute públic en relació amb el PIB, o la millora en les perspectives de creixement a mig termini.

En general Fitch Ratings assenyala que la capacitat econòmica del país, la solidesa de les finances públiques i l’estabilitat política d’Andorra s’equilibren amb la petita dimensió de l’economia i el pes del sector financer. Els avaluadors esperen continuïtat en els esforços per alinear-se amb els estàndards internacionals, i en la política macroeconòmica general, després de les eleccions d'abril