El Govern embarga béns per valor de més d'un milió d'euros

L'edicte afecta a persones físiques i jurídiques i hi ha infraccions per sobre dels 186.000 euros

El Govern, a través d'un edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), ha comunicat a diverses persones físiques i jurídiques sobre l'acord d'embargament per incompliment de la Llei de bases de l'ordenament tributari. Aquestes persones, 139 concretament, han comès infraccions relacionades amb defraudació, amb contraban, amb exportació sense declaració o infraccions considerades molt greus i simples, contemplades dins l'article 107 de l'esmentada llei. L'executiu ha intentat sense èxit comunicar-los-ho personalment. La suma total de la quantia embargada ascendeix fins a 1.090.318 euros. Hi ha infraccions per valor de més de 186.000 euros i de 167.700 euros, mentre que les més baixes són de 181,90 euros.

Segons s'informa a l'edicte, signat per Albert Hinojosa, director general del departament de Tributs i de Fronteres, contra aquest acord les persones afectades poden presentar recurs davant la Comissió Tècnica Tributària durant el proper mes, tot i que es recorda que la interposició d'un recurs per via administrativa "no suposa la suspensió de l'execució de l'acte impugnat". Si l'administració no respon a aquest recurs en el termini de dos mesos des de la data de la presentació, es considerarà que el recurs s'ha desestimat.