El Govern preveu que el creixement del PIB arribi fins el 2,6% abans de l’any 2020

Es confirma la tendència del 2016 quan l'augment del PIB nominal va ser del 1,9% pel 0,4% de l’any anterior

El departament d’Estadística del Govern calcula que el creixement del Producte Interior Brut (PIB) nominal d’Andorra sigui igual o superior al 2% des d’aquest any i fins el 2020. El PIB real estarà entre el 0,9 i l’1,2%. El PIB és el valor de tots els béns i serveis finals produïts en un país, independentment de la nacionalitat de l’empresari. Es divideix en nominal i real.  El primer és el valor, a preus de mercat, de la producció de béns i serveis produïts en un país en un any. El real, per la seva banda, agafa com a base els preus d’un any i permet fer una comparació de la producció amb altres períodes de temps. Traduït en diners, el PIB andorrà seria de 2.584,1 milions d’euros.

El càlcul del PIB fins el 2020 s’ha dut a terme tenint en compte les previsions de França, Espanya i la Unió Europea (UE). A França, per exemple, es preveu aquest any, un augment del PIB del 2,1% (nominal) i 1,3% (real) i l’economia d’aquest país viu una revifada després d’uns mesos d’estancament.

Pel que fa a Espanya, la previsió del 2017 estarà al voltant del 3,5% (nominal) i 2,3% (real) tot i un alentiment del consum privat i pendent de l’evolució de la situació a Catalunya. El Fons Monetari Internacional (FMI) va avançar en el seu informe de la darrera primavera que Espanya ocuparia un lloc prominent com l’economia avançada que més creixerà el 2017, al davant dels Estats Units i la Gran Bretanya.

Aquests informes es basen, entre altres paràmetres, en les notes de les agències de qualificació com Standard & Poors. Precisament, aquesta agència ha pujat el ràting d’Andorra i manté la perspectiva estable. També hi ha contribuït la sortida a la crisi de la Banca Privada d’Andorra. El creixement del PIB nominal del 2016 va ser del 1,9% pel 0,4% de l’any anterior. Van créixer tots els sectors d’activitats, especialment del de la construcció. Aquest any es preveu un PIB nominal del 2,2% i un real de l'1%.

Les previsions del departament d’Estadística arriben fins l’any 2020. D’aquesta manera, es calcula un PIB nominal del 2% (2018), 2,6%(2019) i 2,5% (2020). En relació al real es preveu un 0,9% (2018), 1,2% (2019) i 0,9% (2020). La previsió de creixement és més optimista que la que s'augurava l'any passat, quan s'apuntaven augments del PIB inferiors a l'1,5% per als propers anys.