Ajudes de tres milions per garantir els drets dels clients d'Assegurances Generals

La mesura pretén que es pugui fer front a les pòlisses vigents de no vida i vida risc

Amb la voluntat de “garantir que els clients d’ Assegurances Generals tinguessin els seus drets garantits” fins al venciment de les seves pòlisses dels negocis de no vida i vida risc, aquest dimarts s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un decret a través del qual el Govern posa en marxa un programa d'ajuts perquè altres asseguradores andorranes puguin assumir les pòlisses dels clients. El ministre de Finances, Eric Jover, i el director general de l’Autoritat Financera Andorrana ( AFA), Ramón López, han comparegut davant els mitjans de comunicació per donar explicacions sobre aquest decret. L’import per a aquestes ajudes directes a les companyies és d’1.550.000 euros, una quantitat a la qual cal afegir 1.450.000 en concepte d’aval garantit pel Govern per cobrir altres riscos: les possibles contingències dels pagaments fraccionats de les primes vigents de les assegurances de no vida i vida risc, així com un fons de compensació.

Cal recordar que l’AFA va acordar el 12 d’agost d’aquest any una mesura de control especial sobre Assegurances Generals, nomenant un administrador, arran de diferents problemes detectats. Un informe emès per aquest administrador el 26 de setembre confirma les sospites que tenia l’AFA. Així, López ha detallat que s’han detectat “problemes de liquiditat, qüestions de mancances o grans carències en el programa de reassegurança de la companyia” i també “grans mancances” en les bases tècniques que havia de complir en base a la llei. Davant aquestes constatacions, i després d’una reunió a tres bandes entre companyies asseguradores, l’AFA i el Govern es va acordar tirar endavant aquesta “solució davant un risc latent” que els drets dels clients no estiguessin coberts en cas, per exemple, de sinistre. Tant López com Jover han volgut fer incidència en el fet que la gestió i la titularitat d’aquestes pòlisses vigents continuaran anant a càrrec d’Assegurances Generals i que les companyies que són beneficiàries del programa d’ajuts el que fan és garantir la reassegurança, és a dir, que en cas que s’hagi d’executar una pòlissa, el client rebrà les prestacions que té contractades.

La cartera de pòlisses que, de moment, tres companyies andorranes ( Assegur, Financera d’Assegurances i Multisegur) assumiran serà de 9.000, 4.500 de les quals, tal com ha concretat Jover, eren les que tenien “més urgència” i que eren les que tenen a veure amb l’assegurança de vehicles.

Ni Jover ni López s’han volgut pronunciar sobre el futur d’Assegurances Generals i han incidit, davant les preguntes dels periodistes, que el treball ha de continuar el seu curs i s’han volgut limitar a concretar el contingut del decret que s’ha publicat al BOPA. D’aquesta manera, han remarcat que l’informe de l’ administrador “diu que calia una solució urgent per evitar situacions extremes” i no han volgut aventurar què pot passar a mesura que les pòlisses vagin vencent o si la companyia no pot contractar noves pòlisses. López ha assenyalat, únicament, que “sembla que podria ser” que Assegurances Generals hagi estat venent les seves pòlisses per sota del preu de mercat.

Cal recordar, a més, que també la justícia està investigant Assegurances Generals i que caldrà veure, d’una banda, quin és el resultat de la intervenció administrativa i, de l’altra, la judicial. Jover ja ha avançat que aquests diners que ara el Govern posa sobre la taula per solucionar la situació actual hauran de ser rescabalats per la companyia. Jover ha manifestat que és “normal” que les companyies que s’han de fer càrrec d’aquestes reassegurances demanessin un rescabalament pels costos que hi ha implícits en aquesta operació.