Millores als programes de foment de l'ocupació

Entre els canvis aprovats, el programa per a joves actius s'amplia fins als 21 anys i per a tutelats i extutelats amb necessitat d'inclusió laboral

El consell de ministres ha aprovat, aquest dimecres, la renovació dels cinc reglaments de programes de foment de l’ocupació, que donen continuïtat als dels anys anteriors, però amb algunes millores introduïdes en dos dels programes. Els cinc decrets aprovats corresponen al Programa de foment de la contractació indefinida al sector privat, al Programa de foment de l’ocupació i formació en el sector privat, al Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 21 anys, al Programa per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i al Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.

Quant a les modificacions, al Programa per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, que es dirigeix als col·lectius amb dificultats per accedir al mercat de treball, s’han introduït canvis per adaptar-lo a les necessitats actuals. Una de les novetats és la successió de contractes per durada determinada, que permetrà l’ocupabilitat de les persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral. També es modifica el requisit d’haver d’estar inscrit inscrit 60 dies –consecutius o no– al Servei d’Ocupació per beneficiar-se del programa, i ara es limita a 45 dies consecutius. A més, el nou programa preveu que es pugui prolongar el contracte a aquelles persones que no hagin pogut finalitzar el projecte inicialment previst, amb una durada màxima de nou mesos. També s’estableix que en els casos justificats mèdicament es pugui reduir la jornada laboral, amb la reducció proporcional del salari.

Al programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 21 anys s’ha ampliat l’edat d’accés, ja que fins ara s’acabava als 20 anys. Amb l’ampliació d’un any, es dona cabuda a tot el tram d’edat que acull el programa Fent Camí. A més a més, els joves tutelats i extutelats del programa d’inclusió laboral també s’incorporen al programa, amb una orientació i acompanyament específics. Una altra novetat és que el contracte de treball de la segona fase del programa haurà de ser de durada indeterminada, i no es permetrà el contracte de sis mesos vàlid anteriorment. D’aquesta manera, el Govern vol oferir estabilitat sense penalitzar l’empresa, ja que la subvenció de la segona fase del programa continua "sent atractiva", perquè es considera que els sis primers mesos de contractació permeten valorar l’evolució i la idoneïtat del treballador.

Finalment, el Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades es manté igual que l’any passat, però l’increment del preu del transport públic es repercuteix a l’import dels ajuts.