El Producte Interior Brut del 2017 creix un 1,9%

Tots els sectors d'activitat experimenten un increment

El Producte Interior Brut (PIB) real de l’any 2017 se situa en 1.973,6 milions d’euros, augmentant en un 1,9% en relació a l’any 2016 i amb un increment generalitzat de tots els grans sectors d’activitat. En aquest sentit, el sector de la construcció continua, per segon any consecutiu, amb variacions positives i abandona les variacions negatives enregistrades des de l’inici de la recessió econòmica. Pel que fa al sector serveis, amb un notable augment del 2,1% anual en termes reals, desglossa el seu creixement en els seus tres subsectors: el conjunt del comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions augmenta en un 4,4% respecte a l’any anterior; el subsector de les administracions públiques (AAPP), educació, sanitat, serveis socials i personals creix en un 1,4%, mentre que el subsector financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, després de dos anys consecutius de creixement negatiu, aconsegueix una variació de 0,5% en el 2017, un fet que ha destacat el ministre de Finances, Jordi Cinca, tot assegurant que "és poc però cal tenir-ho en compte".

D’altra banda, el PIB nominal per al 2017 creix un 2,8% respecte l’any anterior, situant-se en 2.673,7 milions d’euros, una vegada aplicada una deflactació aproximada pels efectes del nivell de preus. A partir de les dues magnituds anteriors, el PIB nominal per càpita se situa en 35.747 euros en el decurs de l’any 2017, amb un lleuger increment del 0,5% respecte a l’any 2016, atès el creixement de la població estimada en el 2,3%. La deflactació és un procés econòmic, un terme amb el qual els especialistes es refereixen a l'adaptació d'un preu d'un producte o servei del seu valor nominal al seu valor real, per a què correspongui amb el poder adquisitiu del consumidor.

Pel que fa al PIB real per càpita de l’any 2017 disminueix un 0,4% respecte a l’any 2016, situant-se en els 26.387 euros. Aquesta variació lleugerament negativa es justifica de nou pel fet que l’augment de la població estimada supera en quasi mig punt el creixement real del PIB. Cinca ha explicat que "s'havia avançat la difusió de les dades perquè així ho requereixen els estàndards internacionals".

Cal recordar que el producte interior brut és la suma de tots els béns i serveis finals produïts en un espai econòmic durant un període determinat, normalment un any, excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. El Producte Interior Brut nominal és el valor a preus de mercat de la producció de béns i serveis finals produits en un país durant un període determinat de temps, normalment un any.

  • Etiquetes