Promoció interna, una fórmula d'èxit empresarial

La gran majoria de càrrecs del Grup Pyrénées hi han accedit d'aquesta manera

La formació, els anys d'estada dels treballadors a l'empresa i el fet que el 87 % dels comandaments han accedit al càrrec mitjançant una promoció interna són alguns dels aspectes més destacats del Grup Pyrénées, amb 1.130 empleats. Segons la cap del departament de Desenvolupament de Recursos Humans, Mònica Claverol, "la formació és imprescindible per millorar coneixements, habilitats i actituds que ens permetin atendre millor els clients i alhora per què totes i cadascuna de les persones que hi treballem podem desenvolupar-nos i créixer".

L'objectiu és que el treballador sigui més "empleable". Això és, per Mònica Claverol, "la capacitat que et dona l'empresa i per anar-te omplint la motxilla. Adquireixes més valors per fer la teva feina". Hi ha formació tècnica, comercial, de producte o d'idiomes, sempre amb la idea que l'empleat s'ha d'estar reciclant contínuament. En el cas dels idiomes, per exemple, l'empresa disposa d'un docent propi de francès i d'anglès.

D’altra banda, potencien la formació a través d’especialistes interns, que reben una capacitació específica per ser formadors i, d’aquesta manera, poden compartir el seu coneixement amb la resta de l’equip. Cada persona que s’incorpora té un pla d’integració i l’acompanyament d’un tutor. L'empresa registra 400 noves incorporacions cada any, comptant els reforços de Nadal i la campanya d'estiu.

L'objectiu és que les persones estiguin implicades en l'empresa. Per aquest motiu, es fan enquestes de clima laboral per saber la percepció que tenen els treballadors del seu departament i hi ha gestió de l'acompliment. Es fa un esment especial a les promocions internes, un 87% de les persones que són comandaments (150) hi han accedit per aquesta via, cada any es posen en marxa una vintena de nous plans de carrera.

El Grup Pyrénées també va ser una de les primeres empreses en tenir delegats de personal. L'edat mitjana del personal és de 42 anys i l’antiguitat mitjana és d'onze anys. Cada any es fa un acte de reconeixement als empleats que porten 15, 20, 25, 30 o 40 anys al Grup Pyrénées. La propietat fa lliurament d’una insígnia de bronze (15 anys), de plata (20), d’or (25), d’un rellotge (30) i d’una targeta de compra (40). Aquest any hi ha quatre persones que compleixen 40 anys de servei. També es fa un homenatge a les persones que es jubilen.

Un altre aspecte a destacar són els exercicis per fomentar la participació. "Es tracta de veure què podem fer per millorar l'experiència del client. Organitzem sessions de treball i les diverses persones de diferents nivells jeràrquics i de distints departaments aporten les seves propostes", explica Mònica Claverol. Després es deixa oberta una bústia física i una d'electrònica per recollir els suggeriments de millora. Així, en tres anys s’han rebut 400 suggeriments que han fet esment a instal·lacions, animacions o productes. Periòdicament es publiquen i es premien econòmicament les millors aportacions.