Tributs acorda embargar béns per valor de més de 680.000 euros

Correspon a aspectes relacionats amb l'IGI, l'IS, l'IRNR i l'IRPF

El departament de Tributs i de Fronteres ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) un edicte per comunicar a diverses persones un acord d'embargament, que es procedeix a fer "davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, en no disposar d'una adreça actual de les persones concernides o en no haver recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció", s'informa. En total es reclamen 680.572 euros, que sumen les 362 notificacions del BOPA (hi ha ciutadans i empreses que surten repetits més d'una vegada).

L'acord d'embargament contra el patrimoni del deutor s'ha aplicat en virtut de la Llei de bases de l'ordenament tributari i correspon a aspectes relacionats amb l'Impost General Indirecte (IGI), l'Impost de Societats (IS), l'Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR) i l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Els imports reclamats van dels 0,18 euros als 28.953 euros.

Les persones que figuren a la llista poden interposar recurs davant la Comissió Tècnica Tributària durant el proper mes, informa l'edicte, signat pel director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa.