Economia 20/05/2019

Els andorrans gasten 91 euros de mitjana diària per viatge i persona

El 69,5% de desplaçaments tenen com destí principal Espanya

Agència Ana
3 min
La platja de Salou. / ANA

Andorra la VellaL’any passat, els residents d'Andorra han fet 63.286 viatges i 160.379 excursions. D’aquests viatges, el 69,5% tenen com destí principal Espanya. El motiu principal són les vacances i l’oci (el 65,7%). La pernoctació mitjana dels viatges dels residents és de 7,2 nits. La gran majoria dels viatges tenen lloc durant la temporada d’estiu, és a dir, entre els mesos de juliol i setembre (40,3%). En el 62,7% dels viatges, l’allotjament principal és en habitatges en propietat, en habitatges de tercers o en altres allotjaments que no són de mercat.

El vehicle lleuger és el mitjà de transport més utilitzat (71,5%). L’any 2018, la despesa total efectuada pels residents al Principat en béns i serveis destinats al consum turístic ascendeix a 88 milions d’euros, dels quals 54 milions d’euros corresponen a la despesa en viatges i 34 milions d’euros corresponen a la despesa en excursions. Per concepte de despesa en viatges, el 22,4% són despeses en transport, el 16,6% en allotjament, el 13,3% en bars i restaurants i el 31,9% en altres despeses, segons un estudi del departament d'Estadística.

Els residents han fet 223.665 viatges i excursions, dels quals el 28,3% correspon a viatges i el 71,7% a excursions. S’ha de tenir en compte que, a causa de les característiques i dimensions del país, es consideren viatges els fets amb pernoctacions a l'estranger (fora del Principat). La mitjana de les pernoctacions dels viatges és de 7,2. Per definició, les excursions no inclouen pernoctacions, ja que es consideren viatges d’anada i tornada el mateix dia.

El 55,6% dels viatges fets pels residents es consideren de llarga durada (quatre o més pernoctacions). Considerant intervals de pernoctacions, es pot observar que els viatges amb una freqüència més elevada són els que consten d’entre una i tres pernoctacions, seguits dels de quatre a set nits. Els viatges menys freqüents són a partir de setze nits, que representen el 8,5% del total.

Tenint en compte la data d'inici dels viatges segons la temporada, la majoria dels viatges tenen lloc entre els mesos de juliol i setembre, amb el 40,3%. En canvi, entre els mesos de gener i març s’inicien menys viatges (11,9%).

El país de destinació principal és Espanya (69,5% del total), seguit de França (9,5%) i de Portugal (8,1%). Les altres destinacions, diferents d’aquests tres països, representen el 12,9% dels viatges. Quant als principals motius dels viatges, destaquen els viatges per vacances i oci, amb el 65,7% del total. Els viatges personals per altres motius i els viatges professionals són de menor freqüència (2,1%).

En el 62,7% dels viatges, els residents del Principat s'allotgen principalment en allotjaments que no són de mercat (com les segones residències en propietat o habitatges de familiars o amics). Aquest percentatge correspon a 39.688 viatges. Entre aquests allotjaments, els més freqüents són els habitatges de familiars o amics. L'allotjament hoteler és l'opció més demanada entre els allotjaments de mercat i representa el 90,9% d'aquest tipus d'allotjaments.

El principal tipus de transport utilitzat és el vehicle lleuger de motor (71,5%) i, en segon lloc, l’aeri és el transport més emprat (19%). La despesa total en viatges dels residents al Principat l’any 2018 s’eleva a 53.951 milers d’euros. La despesa mitjana diària per viatge i persona se situa en 91,56 €. Les despeses no incloses en paquets turístics representen el 84,2% de la despesa total, el 31,9% de les quals corresponen a 'Altres despeses' (béns, serveis i altres conceptes com jocs d'atzar, comunicació, oci, etc.), seguides del transport (22,4%) i de l’allotjament (16,6%).

Els residents d’Andorra fan 160.379 excursions, que correspon a una despesa total de 33.584 milers d’euros. La despesa mitjana per excursió i persona és de 129,23 €.

stats