Economia 08/06/2023

Cauen un 14% les matriculacions de vehicles durant el mes de maig

Cal destacar l'augment, en termes absoluts, de matriculacions en els vehicles híbrids de gasoil no endollable amb dinou més (un 43,2% més)

ANA
2 min
Les matriculacions davallen durant el mes de maig.

Andorra la VellaDurant el mes de maig s'ha matriculat 418 vehicles, un total que representa un descens del 14% respecte al mes de maig de l'any passat. Aquest mes han tingut variacions positives camions i camionetes, amb un 2,6% més i motocicletes i ciclomotors, amb un 1,5% més. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són altres, amb un descens del 42,9% i turismes, amb una davallada del 21,9%.

Les matriculacions de vehicles entre els mesos de gener a maig han estat 1.727, un 10,4% menys en comparació al mateix període anterior, en què se'n van matricular 1.927. Camions i camionetes experimenten un increment de deu unitats (un 7,1% més) i motocicletes i ciclomotors creixen en una unitat (un 0,2% més). La resta de categories mostren variacions negatives i així turismes cauen en 185 unitats (un 14,1% menys) i altres en 26 unitats (un 39,4% menys).

Les matriculacions de vehicles durant els darrers dotze mesos han estat 4.426, el que representa una variació percentual negativa del 3,5% respecte al mateix període anterior, en què van rebre plaques noves 4.588. En els darrers dotze mesos han tingut variacions positives camions i camionetes amb un 16,4% més i motocicletes i ciclomotors, amb un 8,5% més. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són turismes, que cauen un 9,1% i altres, que ho fan un 2,8%.

Si tenim en compte els carburants que fan servir tenim que aquest mes de maig, els grups que han mantingut variacions negatives són gasoil amb un 36,5% menys i gasolina, amb un 7,5% menys. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n'han matriculat quinze, tres menys que el mateix mes de l'any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n'han matriculat 67, cinc menys que l'any anterior. Finalment, dels vehicles sense carburant, aquest mes se n'han matriculat onze, és a dir, un menys que al mateix mes de l'any anterior.

De gener a maig del 2023, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l'augment, en termes absoluts, de matriculacions en els vehicles híbrids de gasoil no endollable amb dinou més (un 43,2% més); en els híbrids gasolina no endollable, amb vuit més (un 4,3%) i en els híbrids gasolina endollable amb dos vehicles més (un 2,8%). Mentre que amb variacions negatives destaquen els vehicles de gasolina amb 115 vehicles menys (un 10,4% menys) i els vehicles de gasoil, amb 102 vehicles menys (un 25,7% menys).

Durant els darrers dotze mesos i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l'augment de matriculacions, en termes absoluts, en els vehicles elèctric 100% amb 95 vehicles més (un 55,6%); en els híbrids gasolina endollable, amb 49 vehicles més (un 36,3% més); en els híbrids gasoil no endollable amb 44 vehicles més (un 47,3% més) i en els híbrids gasolina no endollable, amb tretze més (3,1%). En la resta de categories s'han matriculat 2.478 vehicles de gasolina; 819 de gasoil; 95 sense carburant i dotze d'híbrid gasoil endollable.

stats