Publicitat
Publicitat

Es constitueix Vall Banc, el banc pont de BPA

L'AREB va constituir divendres l'entitat que ha d'acollir els actius i passius lícits de BPA.

El Consell d'Administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) va constituir el passat divendres 17 de juliol l'anomenat banc pont al qual es transferiran els actius i passius lícits de BPA. La nova entitat rep el nom de Vall Banc, tal com ha donat a conèixer l'AREB aquest dimecres a la tarda en un comunicat de premsa.

Tal com preveu el pla de resolució de BPA aprovat per l'AREB el passat 11 de juny, Vall Banc serà l'entitat que acollirà el conjunt d'actius i passius de BPA considerats legítims "després de l'estricte procés de revisió de cada client dut a terme per experts independents en matèria de prevenció de blanqueig de diners i finançament del terrorisme i supervisat per les autoritats andorranes", tal com apunta el comunicat.

És per això, afegeix la nota, que "es continua treballant en aquests procediments de revisió de manera que es pugui procedir el més aviat possible a aquest traspàs", que estarà compost pel patrimoni "de la nova i límpida entitat".

El comunicat afegeix que la creació d'aquest nou banc "resulta imprescindible per iniciar els tràmits necessaris que permetin l'obertura de comptes amb corresponsals i custodis com a entitat de nova creació, així com per iniciar els procediments necessaris perquè aquesta disposi dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la ulterior transmissió d'actius i passius de clients".

D'altra banda, l'AREB ha aprovat també la valoració de BPA, tot seguint els criteris que es van aprovar en consell el 22 de maig. Aquest pas, remarca el comunicat, "era necessari per crear el nou banc amb l'objectiu de procedir a la seva venda abans de finals d'any".

Aquesta valoració s'ha realitzat prenent com a referència les xifres de 31 de maig de 2015 i, tal com preveu la llei, s'ha dut a terme sota dos supòsits: el d'entitat en resolució i el d'empresa en liquidació. Les valoracions dels actius i passius, apunta la nota, s'han fet en base als informes elaborats pels experts independents PwC, Key Capital Partners i Jones Lang LaSalle.

Valoració econòmica negativa de 103 milions d'euros

En el primer escenari, el de resolució, els ajustos negatius de valoració s'han estimat en 313 milions d'euros. Això fa que, un cop consumits els recursos propis de BPA, aparegui un desequilibri patrimonial de 103 milions d'euros –el que representa una valoració econòmica negativa equivalent a aquesta mateixa xifra-.

El principal ajust negatiu, apunta el comunicat, "prové de la valoració de les entitats participades per BPA, especialment el derivat de la situació del grup encapçalat per Banco Madrid, en concurs-liquidació, que s'estima que podria generar unes pèrdues de 181 milions d'euros", el que representa un 58 % de les pèrdues totals. Els altres ajustos rellevants provenen de la valoració en escenari de resolució de la cartera de crèdit i de certs actius intangibles.

Pel que fa al segon escenari valorat, el de liquidació, s'ha seguit "la metodologia estàndard d'aplicació de descomptes a la valoració en funció de la liquiditat de les diferents tipologies d'actius en cas de venda accelerada". El resultat d'aquesta valoració aporta uns ajustos negatius per import de 584 milions d'euros, el que genera un desequilibri patrimonial de 374 milions d'euros –és a dir, un valor liquidatiu negatiu d'aquesta mateixa quantitat-.

La comparació d'aquestes xifres, remarca el comunicat, "reafirma la decisió presa per l'AREB el passat 27 d'abril d'evitar la via de la liquidació judicial de BPA i obrir el procés de resolució administrativa d'aquesta entitat".

L'AREB "manté les expectatives de no haver d'aplicar cap quitança"

Amb l'aprovació d'aquestes valoracions, "l'AREB manté les expectatives de no haver d'aplicar cap quitança als dipòsits dels clients de BPA". L'objectiu últim de les autoritats andorranes, conclou el comunicat, és "normalitzar la situació dels clients aptes dins d'un marc d'estabilitat patrimonial que permeti executar de forma correcta i eficaç el pla de resolució de BPA".

Pel que fa al consell d'administració del nou banc, aquest ha estat nomenat per l'AREB com a accionista únic de l'entitat. Està compost per César Goyache –actual membre del Consell d'Administració de l'AREB-, Lluís Marimón, Christian Merle, David Betbesé i Fernando Várquez de Lapuerta –en aquests dos últims casos, actualment són els administradors solidaris de BPA-.