Les contractacions en la quota d'hivern creixen un 10,1%

Augmenta especialment el personal extracomunitari

El nombre de contractacions de temporers en la quota d’hivern s’ha incrementat un 10,1% respecte el període anterior, tal com indiquen les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d’Estadística i en base a les xifres actualitzades a 23 de gener. D'aquesta manera, mentre que a 23 de gener d’aquest any la xifra total d’autoritzacions sumen 4.112, l’any passat eren 3.734. Respecte de la mateixa data de l’any passat el consum de quotes d’extracomunitaris se situa en un 33,6% (526 més) mentre que el de comunitaris baixa un 6,8% (148 menys). Cal destacar, a més, que el consum global de la quota és del 107,7% i que les places per a personal extracomunitari es troben al 139,6%. Així, s’han concedit 2.022 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 2.090 per a extracomunitari.

Per sectors, cal destacar que les quotes que s’han utilitzat menys són la de comerç al detall i neteja, amb 24 i 22 autoritzacions respectivament, amb la qual cosa es troben al 60% i al 73,3%. Per contra, la quota que més s'ha utilitzat, amb el 152%, és la d'hoteleria. El grup de treballadors més important, amb un 45% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis (grup 5), com ara cambrers de restaurants i dependents. Seguidament, es troba el grup de treballadors no qualificats (grup 9), que representa el 30,9% sobre el total i que inclou els cambrers d’habitacions, els ajudants de cuina i els agents d’explotació de teleesquí.

Pel que fa a la contractació a pistes, cal destacar que la de comunitaris davalla un 2,4% respecte de la temporada 2016-2017, mentre que la d'extracomunitaris augmenta un 10,9%. Al sector de l’hoteleria experimenten una davallada les contractacions de personal comunitari (-10,3%); per contra, les contractacions de personal extracomunitari augmenten en un 43,8% en comparació a la temporada del 2016-2017. D’altra banda, les contractacions de comunitaris en el sector del lloguer d’esquí disminueixen respecte a la temporada anterior (-8,6%) i el consum de mà d’obra extracomunitària segueix l’evolució positiva en relació a la temporada anterior, amb un 8,3% més.

Pel que fa a les autoritzacions inicials, cal destacar que presenten una variació positiva del 16,3% en comparació a la temporada anterior. Així, per als extracomunitaris té una evolució positiva del 28,5%, i la dels comunitaris, un 9,6%. Cal destacar que el sector de l’hoteleria d’extracomunitaris creix un 39,3% en comparació amb la darrera temporada. També cal destacar que la quota d’autoritzacions inicials del sector del comerç presenta un augment significatiu, que ve motivat, tal com assenyalen des d’Estadística, per les dificultats creixents per contractar treballadors d’aquest sector, en general, a causa del descens constant de persones en recerca d’un lloc de treball inscrites al Servei d’Ocupació.

Aquesta temporada 2017-2018 s’ha creat una quota nova relacionada amb les empreses de neteja de roba motivat, per una banda, a l’augment de l’activitat productiva que experimenta aquest sector durant la temporada d’hivern i, per l’altra, afegeixen, per la disminució significativa del nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina.