Economia 21/08/2019

La situació de dificultat financera motiva la intervenció de l'AFA a Assegurances Generals

Un edicte publicat al BOPA avisa de la substitució provisional de l’òrgan d’administració i el nomenament d'un administrador

Ara Andorra
2 min
Assegurances Generals SA ha estat intervinguda provisionalment per l'AFA.

Andorra la VellaSegons un comunicat de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), el passat 16 d'agost en l'exercici de les funcions i competències que té assignades i en compliment de la resolució del director general, es va procedir a la substitució provisional de l'òrgan d'administració d'Assegurances Generals. En aquest sentit, justifiquen aquesta intervenció ja que es va detectar que a Assegurances Generals "concorrien suficients indicis que comportaven que l'entitat es trobava en una situació de dificultat financera, fet que va comportar l'adopció de les mesures de control especial".

Tal com posen en relleu, la llei 12/2017 defineix les mesures de control especial com les destinades a controlar i revertir la situació de deteriorament financer o de gestió de l'entitat que impliquin l'actuació de l'autoritat supervisora d'assegurances i reassegurances i siguin necessàries per salvaguardar les obligacions que es derivin dels contractes d'assegurança, de reassegurança, així com altres interessos de la mateixa entitat que puguin afectar-ne la solvència o la viabilitat. Així mateix, continuen, estableix que l'AFA ha de dictar mesures de control especial en cas que una entitat d'assegurances es trobi en una situació de deteriorament financer de manera que no compleixi les seves obligacions en matèria de cobertura del capital de solvència obligatori i del capital mínim obligatori, o es trobin en una situació de dificultat financera.

L'objectiu perseguit amb aquestes mesures, segons l'AFA, ha estat salvaguardar els interessos dels assegurats i dels tercers interessats, així com garantir el normal funcionament de les activitats de l'entitat.

Aquest comunicat publicat per l'AFA coincideix amb la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) de l'edicte en el qual s'informa de la substitució provisional de l’òrgan d’administració de l’entitat asseguradora i, concretament, dels membres del consell d’administració (Jaume Calvó com a president; Amadeu Calvó com a vicepresident i Jaume Vila com a secretari) i la designació de Jordi Torrellas com a administrador "amb les més àmplies facultats de gestió i administració de l’entitat".

stats