Economia 06/05/2021

L'Acoda demana "reciprocitat" amb els contractistes estrangers en la licitació d'obres

Els constructors afirmen que la nova llei de contractació pública "encara té cert marge de millora"

ANA ECONOMIA
2 min
Treballadors de la construcció en una obra.

Andorra la VellaL'Associació de Contractistes d'Obres (Acoda) ha valorat en un extens comunicat la nova llei de contractació pública que el Govern ha presentat aquest dijous. Així, s'ha felicitat que el projecte de llei reculli molts aspectes que consideren importants, però "encara té cert marge de millora en alguns altres". En aquest sentit, la llei estableix disposicions transitòries que permeten una entrada en vigor coordinada amb la signatura del futur acord d’associació, amb l'objectiu d'assegurar la "reciprocitat desitjada", tot i que el text "no és prou garantista a l’hora d’evitar les baixes temeràries", afirmen.

La patronal de la construcció assegura que cal cercar finançament per part d'institucions internacionals per les infraestructures necessàries a Andorra, tant en el moment de negociar l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE), demanant accés als fons europeus, com en el moment actual en les institucions d'on ja n'és membre. A més, en el marc de l'acord d'associació "és important" que es pacti que la licitació de "certes" obres haurà de ser en igualtat de condicions per als contractistes andorrans pel principi de "reciprocitat", de manera que la llei hauria de preveure "salvaguardes" sobre això.

D’altra banda, recorden que una modificació de la llei "d’aquesta intensitat" hauria d’anar coordinada amb els diferents textos legals i reglamentaris que l’acompanyen o que se’n desprenen per al futur dels diferents actors econòmics afectats. És per això, que des de l’Acoda es considera "de vital importància" coordinar l’entrada en vigor d’aquesta llei, amb l’aprovació d’un nou reglament de classificació administrativa de contractistes, així com de l’elaboració d’un plec de clàusules administratives d’aplicació per a tot el sector públic.

En aquest sentit, i amb el treball conjunt i coordinat del Govern, comuns i la resta de poders adjudicadors, el model de plec, únic per tot el sector públic, respondria de manera "coherent" al nou esquema de contractació pública, respectant el principi de racionalització del sector públic i la homogeneïtzació de processos en tot el seu l’àmbit, evitant duplicitats administratives o pluralitat de plataformes, processos i models, i alhora fent prevaldre, garantint la seguretat jurídica en la contractació pública, els principis de reciprocitat amb contractistes estrangers.

stats