Economia 08/08/2022

L'important increment en la recaptació d'impostos mostra la reactivació econòmica

Estadística ha fet públiques les dades del primer trimestre del 2022

ARA Andorra
2 min
La reactivació ha fet pujar la recaptació d'impostos.

Andorra la VellaLa recuperació econòmica ha comportat un augment de la recaptació d'impostos per part de l'Estat en el primer trimestre d'aquest any. Així ho recull el recum fet pel Departament d'Estadística de Govern.

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.639,84 milions d’euros, el primer trimestre del 2022, el +91,9% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 66,36 milions d’euros el +88,8% respecte el mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportat ha estat de 1.077,08 milions d’euros, el +79,9% respecte el primer trimestre del 2021. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 43,73 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +74,8%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 45,08 milions d’euros.

L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), aquest s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents. El primer trimestre del 2022, ha generat una base de tributació de 26,36 milions d’euros, el +4,1% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 1,62 milions d’euros.

L’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 3,52 milions d’euros el primer trimestre del 2022, el +24,1% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, ha estat de 1,50 milions d’euros, amb una variació interanual del -2,7%.

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +1,6% passant de 18.742 a 19.037 declaracions, l’any 2020. De la mateixa manera la base de tributació general, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +1,0% passant de 755,98 milions d’euros a 763,25 milions d’euros. En relació a la base de liquidació general, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +0,3% passant de 372,45 milions d’euros a 373,60 milions d’euros. I pel que fa a la quota de liquidació, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +2,3% passant de 33,03 milions d’euros a 33,78 milions d’euros.

L’impost sobre societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +2,5% passant de 7.158 a 7.337 declaracions, l’any 2020. De la mateixa manera la base de tributació positiva, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +1,4% passant de 634,25 milions d’euros a 642,83 milions d’euros. Pel que fa als casos on va ser negativa, entre les dos publicacions, passa de -308,16 milions d’euros a -308,11 milions, mantenint nivells pràcticament iguals. I pel que fa a la quota de liquidació, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +1,4% passant de 43,35 milions d’euros a 43,95 milions d’euros.

stats