Economia 13/02/2020

Més persones aturades el mes de gener

L'atur creix un 9,5% respecte del mes anterior mentre que al novembre també es va registrar un increment dels assalariats

Agència Ana
5 min
Despatx del servei d'Ocupació. / ARXIU ANA

Andorra la VellaEl mes de gener es va tancar amb un total de 427 inscrits al Servei d’Ocupació a la recerca de feina. Es tracta d’una xifra que suposa un increment del 9,5% respecte del mes anterior, quan eren 390 persones, i un 2,6% més que el mateix mes de l’any anterior, quan la xifra es va situar en 416 aturats.

A més, segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística del Govern aquest dijous, el nombre de demandants inscrits per aconseguir una millora laboral a finals del mes de gener era de 264 persones, el que suposa un increment del 0,4% respecte del mes anterior i una variació del 12,8% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball oferts, s’elevava a 1.059, amb una variació mensual negativa del 6,0%. A més, respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts és negativa, amb un 1,1%.

Pel que fa a la mitjana de demandants donats d’alta a final de mes, cal destacar que en els darrers dotze mesos ha estat de 425 persones en recerca de feina i 261 en millora, amb unes variacions positives respecte al període anterior del 8,3% pel que fa als demandants en recerca i del 12,5% per als que busquen una millora. Pel que fa a la mitjana de llocs de treball oferts en els darrers dotze mesos és de 934, amb un decrement percentual respecte al període anterior del 8,3%.

Quant als perfils d’aquestes persones inscrites al Servei d’Ocupació, cal destacar que de les 427 persones a l’atur un 26,7% són empleats administratius; un 18,5% són treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors i un altre 18%, treballadors no qualificats. Pel que fa a les persones que volien una millora laboral, un 24,2% són tècnics i professionals de suport; un 22,7% empleats administratius i un 17,8%, treballadors no qualificats. El 87,1% dels inscrits per trobar un treball feia menys de sis mesos que no tenen feina i el 51,9% dels que volen una millora tenen un contracte temporal. Per nacionalitat i temps de residència, entre els que demanen feina el grup més nombrós és el de les persones de nacionalitat espanyola amb deu o més anys de residència amb un 36,1%, seguits dels portuguesos amb deu o més anys de residència, el 17,2%. Pel que fa a l’edat, les estadístiques mostren que tant els que busquen una feina (39,1%) com els que volen una millora (43,6%) es concentren en el tram que va dels 40 als 59 anys. D’altra banda, la quantitat de dones i homes en recerca és força similar (50,6% homes i un 49,4% dones), mentre que per a una millora laboral el 60,6% són dones. A l’últim, i pel que fa a la nacionalitat, la majoria dels que busquen feina són andorrans, amb un 45,4%; seguits de les persones de nacionalitat espanyola, amb un 30,4%. Pel que fa als demandants d’una millora, la majoria són andorrans, amb un 37,5%, seguits dels espanyols, amb un 34,1%.

Pel que fa a les persones que perceben una prestació econòmica per desocupació involuntària, cal destacar que al gener eren 27, un 92,9% més que el gener de l’any passat, quan eren 14. Més de la meitat tenen entre 40 i 59 anys i un 51,9% són homes. Per nacionalitats, un 51,9% són espanyols i un 29,6%, andorrans.

A l’últim, cal destacar que les persones que han treballat a través del programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic que es va implantar a finals del mes de febrer del 2012 i s’ha anat reeditant en el temps segueixen una evolució notablement a l’alça els primers mesos de la implantació, en què despunta el personal contractat pel Govern. Així, el nombre de treballadors contractats pel Govern, parapúbliques, comuns, societats parapúbliques i entitats sense afany de lucre evoluciona de forma cíclica i positiva des que es va engegar. Els punts d’inflexió corresponen al moment en què el programa està inactiu, tal com informen des d'Estadística. Per a aquest mes de gener, hi ha 61 treballadors contractats en aquest projecte. Quant als tres programes de foment aprovats al febrer del 2013 i que es van reprendre el mes de maig del 2018, comptaven amb 26 treballadors inscrits al mes de gener. A l’últim, i pel que fa al de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, comptava al mes de gener amb un persona inscrita.

Assalariats

D’altra banda, Estadística ha facilitat també les dades corresponents al nombre d’assalariats del mes de novembre del 2019 que se situaven en 39.173 persones, el que representa una variació del 2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 38.125 persones. Es presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2018, en els sectors de construcció (8,2%); activitats immobiliàries i serveis empresarials (7,5%), i altres activitats socials i serveis personals (7,0%). En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors educació i llars que ocupen personal domèstic, ambdós amb un 2,8%; agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 2,4%, i sistema financer, amb un 2,2%, en comparació amb el mes de novembre del 2018.

La mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades dels darrers dotze mesos, és de 39.519 persones, un 2,0% més respecte a les dades del mateix període anterior. Els sectors on més han incrementat els assalariats són construcció, amb un 8,3%; seguit d’activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 7,3%. Els sectors on més han disminuït són sistema financer, amb un 5,2%; agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 3,3%, i llars que ocupen personal domèstic, amb un 1,9%.

Pel que fa a la massa salarial total del mes de novembre és de 79,35 milions d’euros. La variació és positiva, d’un 4,1%, respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest mes, els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 10,1%; construcció, amb un 9,5%, i comerç a l'engròs i intermediaris del comerç amb un 4,6%. En canvi, les variacions negatives significatives es donen en agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 6,4%; producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 2,3%, i llars que ocupen personal domèstic, amb un 0,9%. D’acord amb les dades recollides al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 84,66 milions d’euros, equivalent a una variació del 2,8% respecte al mateix període anterior. Tots els sectors, menys tres, presenten variacions positives, on es destaca construcció, amb un 10,2%; activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb un 8,8%, i indústries manufactureres, amb un 6,0%. Sistema financer, agricultura, ramaderia, caça i silvicultura i llars que ocupen personal domèstic presenten una variació negativa del 10,3%, 1,2% i 1,1%, respectivament.

Quant al salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de novembre era de 2.025,66 euros, és a dir, una variació positiva de l’1,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. Els sectors que presenten les variacions positives més remarcables són sistema financer, amb un 3,3%; venda i reparació de vehicles de motor, amb un 3,1%, i educació, amb un 2,7%. Tan sols tres sectors presenten una variació negativa, agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 4,2%; producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 4,1%, i altres activitats socials i serveis personals, amb un 2,7%.

D’acord amb les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, el salari mitjà s’ha situat en 2.142,20 euros, equivalent a una variació positiva del 0,8% respecte al mateix període anterior, en què va ser de 2.125,17 euros. Presenten variacions positives remarcables indústries manufactureres, amb un 3,3%; administració pública i seguretat social, amb un 2,7%, i comerç al detall, llevat de vehicles de motor, amb un 2,6%. Sistema financer, amb un 5,4%, i transports i comunicacions amb un 1,3%, presenten una variació negativa respecte al període anterior.

stats