Economia 24/10/2018

Petició d'empara al Govern per part del quatre grups recurrents al casino

Recorden a l'executiu que si no suspèn cautelarment l'atorgament de la llicència per a l'explotació a l'empresa Jocs S.A. "tindria conseqüències de difícil o impossible reparació"

Ana
2 min
El director del CRAJ, Xavier Bardina en la roda de premsa durant la qual es va fer pública l'adjudicació del casino a Jocs SA. / Arxiu ANA

Andorra la VellaQuatre grups aspirants al casino, Casinos d'Àustria, Genting, Partouche i Cirsa, que van presentar-se al concurs del Govern i que han sol·licitat la nul·litat de tot l'expedient, han acordat demanar de manera conjunta la petició d'empara al Govern, perquè suspengui cautelarment l'atorgament de la llicència per a l'explotació a l'empresa Jocs S.A. Demanen aquesta suspensió fins a la resolució definitiva dels cinc recursos presentats (el cinquè és del grup Barrière). El proper dia 29 acaba el termini d'instrucció de l'expedient i el Govern ha d'anunciar la resolució.

En primer lloc, demanen aquesta suspensió "en defensa de l'interès general". Per una banda, "per les conseqüències jurídiques de la manca de suspensió" que poden derivar en el futur en "indemnitzacions milionàries", han manifestat a través d'un comunicat. I per altra banda, perquè pot "soscavar la imatge internacional del país", que es troba immers en un procés d'obertura econòmica, recorden, "perjudicant la seva credibilitat i la confiança d'inversors internacionals en la seguretat jurídica del Principat".

Per tot plegat, demanen suspendre la concessió ja que la continuació de l'execució de l'acte, obviant l'existència dels recursos encara pendents de resolució, "tindria conseqüències de difícil o impossible reparació", alerten.

La sol·licitud de suspensió ve emparada, informen els quatre grups, pel contingut tant de l'article 84 de la llei del 2014 de Regulació dels jocs d'atzar, com de l'article 129 del Codi de l'administració, els quals estableixen que es pot decretar la suspensió de l'acte impugnat, sempre que l'execució d'aquest pogués causar perjudicis d'impossible o de difícil reparació, o que l'acte s'impugni per les causes de nul·litat de ple dret.

Per tot, els recurrents coincideixen en el fet que les "greus irregularitats denunciades en els recursos", fonamenten "la demanda de paralització immediata" de totes les actuacions de l'adjudicació i no s'incorri, "per prudència i per responsabilitat política, a silenciar els errors evidenciats en el transcurs del concurs internacional".

Cal constatar que, dels cinc recursos interposats, quatre demanen la nul·litat, i es fa expressa reserva de demanar tots els danys i perjudicis que es produeixin per aquesta actuació de l’administració convocant. És per aquest motiu que creuen convenient procedir a la suspensió de l’adjudicació fins a la resolució definitiva dels recursos esmentats.

stats