Economia 19/12/2020

La població ocupada creix el tercer trimestre de l'any

L'atur ha augmentat fins al 3,3% de la població activa

Ana
2 min
L'entrada de la CASS. / ARXIU

Andorra la VellaLa població ocupada era de 45.691 persones, és a dir, el 81,1% de la població d’entre 15 i 64 anys el tercer trimestre de l'any. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,5 punts respecte a l’any anterior i 2,1 punts si es compara amb el trimestre anterior. Aquesta pujada en la població ocupada afecta sobretot la població masculina (un increment de 2,4 punts respecte l’any passat i 3,8 punts respecte a l’últim trimestre). Tal com indiquen des d'Estadística, cal tenir en compte que aquesta xifra no inclou als afectats per un ERTO ja que, segons la metodologia de l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT) que s'aplica en l’enquesta de forces del treball, es consideren ocupats.

El número d'ocupats que han treballat almenys una hora a la setmana (excloent les persones en ERTO, i altres motius), s’incrementa el tercer trimestre situant-se en 36.388 persones (el 79,6% de la població ocupada de 15 a 64 anys).

A més, descendeixen les absències a la feina per ERTO o aturada parcial per raons tècniques o econòmiques en el tercer trimestre. Així, el nombre d’hores treballades, que se situen en 31,3 a la setmana, augmenta en un 27,9% respecte al segon trimestre de l’any i recupera els nivells del primer trimestre, malgrat ser un període típic de vacances.

També cal assenyalar que el 4,6% dels ocupats van treballar habitualment des del seu propi domicili, enfront del 15,4% del segon trimestre.

Pel que fa a la població assalariada era de 39.367 persones, és a dir, el 87% de la població ocupada entre 15-64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,3 punts respecte a l’any anterior i de 0,8 punts si es compara amb el segon trimestre de l’any. Els assalariats amb contracte indefinit disminueixen 2,6 punts en termes anuals i 0,6 punts trimestralment, situant-se en el 90,6% dels assalariats. Quant als ocupats a jornada parcial representen el 8,6% de la població ocupada de 15 a 64 anys, valor que s’incrementa 2,8 punts anualment i 1,9 punts en termes trimestrals. Respecte als treballadors per compte propi, se situen en el 12,7% dels ocupats, augmentant 0,3 punts en els últims dotze mesos i 0,8 punts en relació amb el trimestre passat.

L'atur ha augmentat fins al 3,3% de la població activa i comptabilitza 1.617 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa un augment de 1,9 punts anualment i de 0,3 punts en termes trimestrals. En el tercer trimestre l’atur creix en majoria per les dones i pels joves d’entre 15-24 anys.

Respecte a la taxa d’activitat, experimenta un augment de 2,2 punts en termes anuals i de 2,5 punts respecte al trimestre passat, situant-se en el 84% de la població d’entre 15 i 64 anys que representen 47.308 persones. Aquesta xifra representa el màxim dels últims cinc anys.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament negatiu; a França s’ha situat en el 8,9% augmentant de 2,1 punts trimestralment i a Espanya s’ha incrementat d’1 punt, situant-se en el 16,3%.

stats