Els sindicats reiteren que les noves lleis laborals empitjoren les condicions dels treballadors

Han emès un comunicat lamentant les conclusions a les quals arriba el Comitè Europeu de Drets Socials 

Cinc sindicats que agrupen treballadors de l’administració general: Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag), Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA), Unió Sindical d’Andorra (USdA) i el Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD) han emès aquest dimecres un extens comunicat en què posen en relleu que les noves lleis laborals suposen un empitjorament de les condicions laborals. Ho reiteren arran de l’informe fet públic aquest dilluns pel Comitè Europeu de Drets Socials sobre el compliment de la Carta Social Europea que es basa en l’antic Codi de relacions laborals que, recorden, “ja no es troba en vigor”.

D’aquesta manera, citen els aspectes que consideren que han empitjorat amb la nova legislació. I conclouen que "les noves i actuals lleis en vigor, no només no milloren les condicions laborals i d’exercici de la llibertat sindical dels treballadors, sinó que aquests en veuen greument perjudicats, sent els únics beneficiats els empresaris”. I es demanen: “Què fa el Govern? Doncs fa públic un comunicat elaborat pel Comitè Europeu de Drets Socials, que està basat en unes lleis laboral i sindical que es troben derogades i que, per tant, no són vigents ni aplicables”.

Els sindicats detallen que pel que fa al preavís, “un punt que el Principat no compleix des de fa anys”,  “no tan sols no s’ha fixat cap termini durant el període de prova, sinó que, a més, el període de prova s’ha doblat, passant d’un a dos mesos”. Afegeixen, a més, que “el preavís que ha de donar l’empresari que vol acomiadar un treballador que té un contracte indefinit, també s’ha reduït de forma important”. En la llei derogada, que és la que ha estat objecte d’anàlisi per part del Comitè Europeu de Drets Socials, el preavís podia arribar fins a un màxim de 90 dies, que en la majoria dels casos es traduïen en una indemnització econòmica, ja que el preavís pot ser pagat si ambdós parts estan d’acord, afegeixen els sindicats. En canvi, amb l’actual llei “el preavís s’ha reduït fins a un màxim de 30 dies amb la conseqüent rebaixa de la indemnització econòmica per al treballador”. “Així, es pot concloure que si no es complia amb l’anterior llei de disposar d’un preavís de durada raonable, encara menys es complirà amb la que s’acaba d’aprovar”, conclouen.

També emfasitzen el fet que ara com ara no hi ha un límit en el número de contractes de durada determinada que l’empresari pot fer. L’única limitació, afegeixen, és que transcorreguts dos anys, la relació laboral haurà de ser indefinida. D’aquesta manera constaten que la nova llei fomenta “la contractació temporal”, o el que és el mateix, els contractes ‘escombraria’”.

Pel que fa al descans setmanal, constaten que la llei derogada establia que l’empresari només podia modificar-lo per raons d’organització avisant amb una antelació mínima de tres mesos i remarquen que la nova llei fixa que l’antelació pot ser només d’un mes.

“Un altre canvi important i altament perjudicial per als treballadors el trobem en l’acomiadament no causal en cas de contractes de durada determinada”, exposen. Així, recorden que fins a l’aprovació de la nova llei no era possible acomiadar un treballador amb aquest tipus de contracte, però la nova llei sí permet fer-ho abans de la finalització de la relació laboral, "sense preavís i amb una compensació econòmica lleugerament superior a la prevista pels contractes indefinits". En aquest cas alerten que ja s’estan donant casos de treballadors temporers extracomunitaris que han estat acomiadats poc després d’iniciar la relació laboral, “amb les greus conseqüències econòmiques que això els representa, doncs han hagut d’invertir una important suma de diners per arribar a Andorra i no disposen de mitjans econòmics per retornar al seu país”.

Els sindicats tornen a lamentar en aquest comunicat que s’hagin reduït les indemnitzacions per acomiadament injustificat. A més, critiquen que la conclusió del comitè sobre que a Andorra es compleixen els drets sindicals significa que “ningú l’ha informat” de la jurisprudència sobre vulneracions d’aquests drets.