La superfície visada total augmenta un 92% respecte al 2017

Els metres quadrats destinats a reforma han disminuït, visant-se gairebé 13.000 menys que l'any passat

La superfície visada durant el 2018 augmenta respecte del mateix període de l'any anterior. Segons les dades facilitades pel Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra (COAA), durant el darrer any es van visar 384.081,23 m2, un 92% més que els 199.713,40 m2 que es van visar el 2017. Si ens centrem en l'obra nova, veiem que s'han visat 285.999 m2. En aquest cas, la xifra també és superior a la registrada durant el 2017, quan es van visar 99,357 m2.

Per altra banda, la superfície total de reforma ha disminuït en 12.579 m2 menys que el 2017. En total es van visar 75.275 m2, el que suposa gairebé un 20% del total de metres visats. Quant als metres quadrats d'ampliació es va passar dels 6.269,22 m2 l'any passat als 13.762.97 m2 d'aquest any i, amb relació a l'enderroc, es van visar 9.043,50 m2, mentre que el 2017 van ser 6.232.78 m2.

Les xifres són positives per a la degana del Col·legi d'Arquitectes d'Andorra, Zaira Nadal, que veu com en el darrer any ha crescut tant l'obra pública com la privada. Amb tot, des del COAA fan un avís, perquè "no volem que torni a passar el mateix que a la crisi" i, amb l'objectiu de controlar els nivells de construcció, recomanen al Govern que estableixi un topall màxim de superfície visada per any. Aquest podria establir-se amb la mitjana de superfície visada dels anys anteriors i serviria per tenir un creixement més equilibrat i "que no hi hagi uns anys amb molta construcció i altres sense res".