Publicitat
Publicitat

25 dies per any treballat i manteniment del pla de pensions: l'acord per a les baixes de BPA

Els treballadors de BPA i l'AREB tanquen l'acord per als acomiadaments i les recol·locacions que els empleats qualifiquen de "favorable"

Els treballadors de BPA i l'AREB han tancat aquest dimecres el conveni marc que ha de regir en els casos d'extinció del contracte o de recol·locació al nou banc Vall Banc. Pel que fa a les consideracions prèvies, que serviran per interpretar la seva aplicació cas per cas, s'ha pactat que les decisions es prenguin tenint en compte criteris de màxima recol·locació possible, mínim impacte social i que el nou banc sigui atractiu tant pels seus futurs empleats com a nivell de condicions tècniques bancàries. També s'ha acordat que les mesures es prenguin amb raonabilitat i flexibilitat, i intentant recuperar el màxim de talent de la plantilla de BPA.

El punt més polèmic de la negociació ha estat el pla de pensions. Manuel Pujadas ha indicat que aquesta qüestió ha provocat “un moment de crisi” durant la reunió, que s'ha allargat durant més de tres hores, però que finalment s'ha aconseguit resoldre de manera parcial, és a dir, “que l'essència del pla de pensions existent es mantindrà”. Això vol dir que en cas d'acomiadament, els treballadors podran rescatar la seva part del pla de pensions “en la seva essència”.

Pel que fa a les recol·locacions, l'advocat Manuel Pujadas ha explicat que l'AREB encara no ha pogut quantificar quantes persones passaran a la nova entitat, però s'ha fixat que aquest traspàs es faci tenint en compte l'experiència, el currículum i l'actitud dels empleats, i en cas de perfils similars, també es tindran en compte els criteris sociofamiliars, de manera que tindran preferència els treballadors amb situacions més precàries i amb més persones a càrrec.

El procés per determinar les persones que passaran a Vall Banc comportarà que l'AREB haurà de fixar, departament per departament, el número d'empleats i els perfils necessaris, i s'ha decidit que consulti als representants dels treballadors quins podrien ser els perfils més idonis, de manera que aquesta part emetrà un informe no vinculant amb el seu punt de vista.

Quant a les baixes que hi pugui haver, Pujadas ha indicat que s'han traçat les línies a seguir dels empleats amb un salari inferior als 60.000 euros anyals, que representen un 80% del total, mentre que els alts directius, amb unes condicions més especials, hauran de negociar la seva eventual sortida individualment. En concret, s'ha pactat que els empleats acomiadats puguin percebre el salari de 25 dies per any treballat, que per llei correspon a un acomiadament no causal. Segons l'advocat, la quantitat és positiva perquè “partíem de zero o de 12,5 dies, que és el que es paga en casos de fallida”. A més, Pujadas ha avançat que també s'han pactat altres complements salarials i beneficis socials, els detalls dels quals es faran públics un cop s'enllesteixi el redactat del conveni acordat. De fet, l'opinió generalitzada dels treballadors és que l'acord assolit és “favorable i el millor possible, ja que partíem des de zero”.

Finalment, en casos de peticions d'excedència o de prejubilacions, tenint en compte que són pocs casos, s'ha decidit que aquests es pactin de manera individual.

Està previst que entre aquest dijous i aquest divendres s'enllesteixi el redactat final de l'acord, que ha de fusionar el text presentat pels treballadors i el guió que ha aportat l'AREB aquest dimecres a la reunió.

 

Etiquetes