Les vendes de les grans superfícies augmenten l'1,8% a l'abril

El 60% dels treballadors són dones

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +1,8%, a preus corrents, el mes d’abril del 2019 respecte a l’abril de l’any anterior. Si es desglossa l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris disminueix el -1,5% i, en canvi, la venda de la resta de productes (no alimentaris) augmenta el 5% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Aquesta variació anual se situa per sota de la xifra de França (+4,4%) i d’Espanya (+3,0%), si bé la dinàmica del subgrup alimentació segueix una tendència contrària a la dels països veïns. En canvi, el subgrup resta de productes s’assimila més a la dinàmica d’Espanya. Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), creix el 0,1% l’abril del 2019 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, en què les vendes de productes alimentaris disminueixen el 2,3% i les vendes de la resta de productes augmenten el 2,7%. D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials a l’abril del 2019 augmenta el 0,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què poc més del 60% són dones i més del 90% disposa de contractes de jornada completa.