Els visitants cauen un 2% el mes d'octubre

Les entrades de vehicles també han estat negatives

El mes d’ octubre s'ha tancat amb una entrada al país de 628.621 visitants, dels quals 421.681 són excursionistes (67,1%) mentre que 206.940 són turistes (32,9%). Respecte al mes d’octubre de l’any passat, el nombre de visitants ha disminuït un 2,0%. El nombre de turistes ha augmentat un 4,5%, mentre que el nombre d’excursionistes disminueix un 4,9%, tal com ha fet públic el departament d'Estadística del Govern.

Per país de residència, els visitants d’altres procedències presenten una variació positiva d’un 5,4%, mentre que els espanyols presenten una variació negativa d’un 3,5% i els visitants francesos d’un 1,6%.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han davallat un 1,4%. Els turistes augmenten un 0,8% mentre que els excursionistes presenten una variació negativa del 2,7%.

Segons reflecteixen les dades d'Estadística, des de principis d’any els visitants disminueixen un 2,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Els turistes presenten un augment d’un 1,0%, mentre que els excursionistes disminueixen un 4,3% en relació al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa al perfil dels visitants de l'octubre, un 42% han arribat al país en família; un 37% en parella i un 13% amb amics. Pel que fa al motiu de la visita, un 64% deia que havia vingut al país per fer compres. Cal destacar, més detalladament, que la majoria dels turistes tenen com a principal motiu per venir al país la natura (26%), mentre que pels excursionistes, la motivació principal són les compres (83%). La pernoctació mitjana ha estat de dues nits i un 82% s’han fet en hotels, aparthotels o apartaments turístics. Un 36% s’ha fet a Andorra la Vella i un 24% a Escaldes-Engordany.

Entrada de vehicles

D’altra banda, cal destacar que el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d'octubre ha estat de 337.691, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d'octubre de l’any anterior del 2,1%. El total de turismes presenta un decrement del 2,1% i el de vehicles pesants del 0,2%.

Els turismes provinents d’ Espanya han tingut una variació percentual negativa del 3,6% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d’un 0,7%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa del 2,2% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la francoandorrana, ha estat positiva en un 12,0%.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.174.261, fet que representa una variació del -1,6% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.242.521 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 78.210 unitats, un 2,7% menys respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han augmentat un 0,7% (9.950 unitats).

De gener a octubre, respecte del mateix període del 2018, s’ha produït un decrement del 3,1% en el nombre de vehicles, amb un decrement del 3,1% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 3,0% dels que venien de França.