administració

Les empreses només es podran relacionar amb l'administració de manera telemàtica

Una reforma regula i fomenta la utilització de les noves tecnologies

El departament de Policia guanya vuit treballadors en set anys i en té ara 309

A Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament l'increment en aquests anys ha estat d'onze persones més

Cap a un model més tecnològic i eficient de l'administració

El Govern impulsa una renovació documental interna amb un cost global pròxim als 220.000 euros

L'administració digital s'apropa a la ciutadania

El Servei de Tràmits estrena el primer terminal 'Happy or not' per mesurar el grau de satisfacció amb l'atenció rebuda, i també s'implementa la firma electrònica

Consolidació ordenada de 200 places a l'administració

La ministra de Funció Pública justifica l'àmplia convocatòria de llocs de treball per les necessitats estratègiques i per la recuperació econòmica