assegurances generals

“Algunes assegurances no tenien coberta la clàusula ‘pandèmia’”

El director de Morabanc Assegurances, Alfred Mer, assegura que el sector està resistint molt bé el moment precisament pel valor que aporta

Les asseguradores, de les primeres en utilitzar mampares per relacionar-se amb els clients

Companyies del sector com AXA han participat activament en la gestió de la crisi sanitària amb donacions i establint estrictes mesures de seguretat

Les assegurances de decés, l'última batalla

Les limitacions en els funerals a causa de la Covid-19 poden comportar litigis entre asseguradores i familiars

El PS qüestiona els organismes de control financer del Govern

Pere López demana a l'executiu tota la documentació referent a la intervenció d'Assegurances Generals

L'AFA comença la cessió de part de les carteres d'Assegurances Generals a altres companyies

El traspàs es fa a favor de les entitats asseguradores que participen en el pla de contingència aprovat per l'executiu

L'AFA assenyala preus per sota del mercat i manca de polítiques bàsiques per explicar la fallida d'Assegurances Generals

López ha detallat que el número aproximat de pòlisses vida és d’entre 280 i 400 i les no vida arriben a les 9.100

L’AFA comunica la cessació de pagaments i fallida d’Assegurances Generals

L'organisme informa als creditors de la societat que disposen de 30 dies hàbils per presentar els justificants dels seus crèdits

Ajudes de tres milions per garantir els drets dels clients d'Assegurances Generals

La mesura pretén que es pugui fer front a les pòlisses vigents de no vida i vida risc

La situació de dificultat financera motiva la intervenció de l'AFA a Assegurances Generals

Un edicte publicat al BOPA avisa de la substitució provisional de l’òrgan d’administració i el nomenament d'un administrador

Altimir demana cautela per la intervenció d'Assegurances Generals

Des de l'AAA s'ha plantejat el fet de prendre mesures com a gremi si es tracta d'un cas "molt greu"