axon

Joan Comella, de la policia andorrana a entrenador de militars dels Estats Units

Gestiona la formació a escala europea de l'empresa Axon Enterprise