Carta Social Europea

El Sipaag reclama la ratificació dels articles sobre drets sindicals i laborals de la Carta Social Europea

El sindicat recorda que Andorra no ha adoptat els punts sobre negociació col·lectiva, drets dels representants dels treballadors, ni sobre la protecció en cas d'acomiadament

Andorra compleix els requisits per ratificar el Codi europeu de seguretat social

El comitè europeu de Drets Socials del Consell d'Europa publica un informe en què demana que hi hagi més protecció dels diferents riscos laborals i creu que algunes prestacions són insuficients

Andorra garanteix 20 dels 28 supòsits establerts a la Carta Social Europea

L'informe del Consell d'Europa constata que en sis casos, la situació no és conforme i en dos més es demana a Andorra que faciliti complements d'informació per poder valorar-ne l'acompliment