comunicacions

El metro entra en el projecte de connexió per tren amb França

Aviat se signarà un conveni entre el Govern i la Cambra de Comerç mitjançant el qual aquesta entitat es convertirà en l'interlocutor oficial d'Andorra en el projecte