Coordinadora

El SAAS tanca l’expedient a la coordinadora del Cedre

L’informe indica que no s’ha pogut constatar cap irregularitat o comportament inadequat