Entrada de vehicles

Estadística contradiu Mobilitat

La diferència de dades d'entrades de vehicles per França, a causa dels diferents sistemes emprats a l'hora de calcular les entrades i sortides

Creix un 6,3% l'entrada de vehicles al setembre

Des de començament d'any s'ha produït un increment del 2,8% respecte al mateix període de 2016