hidrocarburs

Cap vessament d'hidrocarburs el 2019

El volum de dipòsits controlats que estan regularitzats ja se situa en el 88%

Fins a un 80% dels dipòsits d'hidrocarburs compleixen el reglament de seguretat

L’any 2016, Medi Ambient i Sostenibilitat va iniciar una campanya d’inspeccions per verificar que tots els recipients s’adaptessin a la normativa, per tal d’evitar vessaments