jessica obiols

La persona mediadora

A Andorra, la mediació permet respondre a la necessitat bàsica d’arreglar els problemes (conflictes) però fent-ho d’una forma diferent, essent una veritable alternativa a la via judicial