morositat

El Registre de Morositat recobra el 65,32% d'impagats el 2018

Ha tancat 137.912 operacions per un valor de 31 milions d'euros

El Registre de Morositat fa caixa

Recobra el 62,5% d'impagats en el seu primer any de funcionament