nom

Jocs defensa que certificar el nom del casino no era obligatori

El reglament parla únicament d'"expressar" la denominació que se li donarà al negoci