permsea

Esade avaluarà les competències en emprenedoria del sistema educatiu andorrà

Les millores començaran a aplicar-se durant el proper curs escolar

La Universitat d'Andorra oferirà el màster en educació a partir del curs que ve

La formació servirà per especialitzar els docents en el nou sistema d'ensenyança andorrà, basat en les competències